3. oktober 2018

Kursus: Hvorfor og hvordan Åben Skole

Der er fremsat en række politiske og faglige begrundelser for Åben Skole, men hvordan skabes der motiverende undervisning i et Åbent Skole-forløb? Kurset giver konkrete ideer til, hvordan du kan tilrettelægge og udvikle undervisningsforløb inden for Åben Skole, herunder også hvordan eleverne kan være med til at formulere undersøgelsesspørgsmål og synlige læringsmål til forløbet.

Målgruppe

Grundskolelærere, lærerstuderende, pædagoger, pædagogstuderende, Skoletjeneste, kulturmedarbejdere i kommuner.

Tilmeld dig kurset “Hvordan og hvordan Åben Skole” her

Formål

At deltagerne opnår indsigt i formålet med og mulighederne i Den åbne skole, samt at understøtte deltagernes lyst og kompetencer til at gøre åben skole med henblik på at understøtte børns og unges læring og almene dannelse.

Indhold

Kurset giver konkrete ideer til, hvordan du kan tilrettelægge og udvikle undervisningsforløb inden for Åben Skole, herunder også hvordan eleverne kan være med til at formulere undersøgelsesspørgsmål og synlige læringsmål til forløbet.

Mål: At deltagerne:

  • får indsigt i didaktikken bag og formålet med Åben Skole-tiltaget og viden om forskellige typer af forløb
  • får ideer til at tilrettelægge og udvikle deres egne Åben Skole-forløb
  • bidrager til at udvikle ny viden om den åbne skoles muligheder og konsekvenser
  • kan indgå i kulturmøder mellem forskellige institutioner, organisationer, foreninger og virksomheder.

Anvendelse

Kurset giver viden om, hvordan forløb og aktiviteter i den åbne skole giver børn og unge lyst til og forudsætninger for at være aktive medborgere. Kurset inspirerer til aktiviteter og overvejelser, samt giver deltagerne ideer til konkrete aktiviteter, der kan anvendes i praksis.

Praktisk information

Underviser: Rikke Alberg Peters, Adjunkt v. HistorieLab

Dato: 3. oktober 2018 fra 13.00-16.00
Sted: UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Pris: 550 kr. (gratis ved abonnementsordning). Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.
Tilmeldingsfrist: 3. september 2018

For spørgsmål om tilmelding, kontakt kursussekretær Hanne Reinhold Dinesen, hard@ucl.dk, tlf. 63 18 33 10

Tilmeld dig kurset her