Efteruddannelse ungdomsuddannelser og museer

HistorieLab udbyder et efteruddannelseskoncept målrettet faggrupper på ungdomsuddannelserne og museerne. Efteruddannelsesforløbet foregår ude på jeres gymnasium eller et museum sammen med en historiedidaktiker eller museumsformidler.