Til lærere på ungdomsuddannelserne og museumsansatte

HistorieLab udbyder et nyt efteruddannelseskoncept målrettet faggrupper på ungdomsuddannelser og museer.

HistorieLab udbyder følgende historiedidaktiske temaer:

Historiebrug v. Winnie Færk
Historiefagets metoder v. Anders Hassing
Historiebevidsthed i undervisningen v. Carsten Tage Nielsen
Tekster og tekstforståelse i historiefaget v. Heidi Eskelund Knudsen
Skriftlighed i historie v. Heidi Funder
Innovation i historie v. Henriette Aaby Enevoldsen
Spil i historieundervisningen v. Jens Pietras
Fra grundskole til ungdomsuddannelse v. Jens Aage Poulsen
Museet som læringsrum i historie v. Marianne Axelsen Leth
Film i historieundervisningen v. Peter Yding Brunbech
Arbejdsformer og analyseredskaber til historiefaget v. Rudi Lauridsen
It i historieundervisningen v. Lars Due Arnov

HistorieLab udbyder i samarbejde med intrface følgende temaer:

Museologi v. Cathrine Illeborg og Torben Benoni

Udvikling af innovative læringsforløb i samarbejde mellem museer og ungdomsuddannelser v. Helle Ingerslev Kristensen og Tina Maimburg

Et nyt efteruddannelseskoncept

Som historiefaggrupper ansøger I om et forløb med det tema, I finder mest interessant. Efteruddannelsen foregår typisk på jeres uddannelsesinstitution eller et museum og består af en workshop, en afprøvningsfase og en erfaringsopsamling med vidensdeling:

  • Workshoppen varer ca. 4 timer og tilrettelægges af forløbsafholderenden. Som en del af workshoppen skal I i jeres faggruppe aftale, hvordan I vil afprøve ideerne fra workshoppen i jeres egen undervisning.
  • I afprøvningsfasen gør I jer erfaringer med, hvordan ideerne fra workshoppen virker i forhold til jeres undervisning. I denne fase vil der være mulighed for at sparre med forløbsafholderen om elementer, som I finder udfordrende.
  • Forløbet afsluttes med en opsamling af de erfaringer, I har gjort jer i faggruppen – og med, at I spreder jeres erfaringer til historielærere andre steder i landet. Dette kan fx gøres ved, at I skriver en artikel til Noter eller udarbejder et undervisningsforløb, som kan lægges på HistorieLabs hjemmeside.

Har tilbuddet vakt jeres interesse?

….så download og udfyld ansøgningsskemaet og send det til: historielab@ucl.dk

Download ansøgningsskemaet her

Konceptet er blevet til med inspiration fra Historielærerforeningen for stx og hf