Om centret

HistorieLab er et nationalt videncenter placeret i forskningsafdelingen Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund. Igennem forskning og udviklingsprojekter arbejder man i centret med at udvikle og nytænke, hvordan man underviser i og formidler historie og kulturarvsformidling, særligt målrettet grundskoleniveauet.

HistorieLab er et af landets stærkeste forskningsmiljøer indenfor historiedidaktik, men arbejder også med historie- og kulturarvsformidling i bredere forstand. Centeret samarbejder med uddannelserne i det pædagogisk- samfundsfaglige område samt de øvrige forskningsprogrammer i hovedområdet.

3 faglige spor

HistorieLab arbejder i 3 faglige spor:

  • Historiedidaktik
  • Historien som vækstmotor
  • Pædagogik, kultur og dannelse

 

I de enkelte spor bliver der arbejdet med forskningspubliceringer, uddannelsesomsætning og udviklingsindsatser.

Læs mere om HistorieLab: www.historielab.dk