Bestyrelse

Bestyrelsen for HistorieLab udstikker den overordnede retning for centrets aktiviteter, og arbejder med at sikre centrets finansiering på sigt.

Bestyrelsens medlemmer:

  • Per B. Christensen (Formand for bestyrelsen og Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune)
  • Niels Ågesen (Kommunaldirektør, Vejle Kommune)
  • Erik Knudsen (Rektor, University College Lillebælt)
  • Nils M. Jensen (Direktør for Organisationen af Danske Museer)
  • Camilla Wang (Rektor for Professionshøjskolen Absalon)

Tidligere medlemmer:

  • Stig Miss (Direktør, Thorvaldsens Museum)
  • Mikkel Hemmingsen (Tidligere Regionsrådsdirektør, Region Syddanmark)
  • Johannes Due (Tidligere formand for bestyrelsen)
  • Per Kristian Madsen (Forhenværende Museumsdirektør, Nationalmuseet)
  • Inge Adriansen (Tidligere Museumsinspektør emeritus/souschef, Sønderborg Slot)

Videncentrets chef, Peter Yding Brunbech, fungerer som sekretær for bestyrelsen.