Jens Aage Poulsen

Titel:

Cand.pæd i historie og samfundsfag, master i IKT & læring samt lektor

Arbejdsområder:

Jens Aage Poulsen arbejder med forsknings-, udviklings- og formidlingsopgaver i forbindelse med historiefaget i grundskolen – herunder med udvikling af læremidler og didaktiske materialer. Han underviser ved læreruddannelsen og på kurser og er formand for den nationale faggruppe i historie.

Baggrund:

Jens Aage er oprindeligt uddannet folkeskolelærer men underviser nu i undervisningsfaget historie ved læreruddannelsen i UCL og på efteruddannelseskurser. Jens Aage har udarbejdet et stort antal læremidler samt skrevet bøger og artikler om historiedidaktik. Han har for ministerierne deltaget i udarbejdelse af læreplaner til historie for folkeskolen og læreruddannelsen. Jens Aage er optaget af didaktisk udvikling af faget med særlig vægt på integration af IT i undervisningen.