NORDMUS

"NORDMUS - Et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk" er et treårigt projekt, hvor skal der etableres et dansk-tysk grænseoverskridende museumsforbund som en stabil platform for museumssamarbejde i den sydvestlige del af Østersøområdet.

Billede Nordmus

HistorieLab deltager som partner i projektet, som skal undersøge museerne bidrage til, at mennesker ikke kun rejser igennem regionen, men også bliver i regionen. Udover HistorieLab er der 9 øvrige partnere i projektet, som forankrer 53 museer og udstillingssteder.

Forbundets formål er faglig sparring, løbende vidensdeling, erfaringsudveksling og gennemførsel af fælles projekter museerne imellem, men også med aktører inden for kulturturisme og forskning. Gennem samarbejde og forening af ressourcer, kompetencer og viden genereres en merværdi til gavn for hele regionen. Samtidig skal områdets kulturhistoriske rigdomme og potentiale synliggøres og udnyttes til at vække interessen for den grænseoverskridende region. Og ikke mindst styrke en fælles bevidsthed om dette kulturelle potentiale.

Partnere i NORDMUS foruden HistorieLab: