PÆDMUS

PÆDMUS er et pilotprojekt mellem pædagoguddannelsen og museer 2014-2015 under HistorieLab.

Formålet er at afprøve en række undervisningsforløb for pædagogstuderende på museer. Projektet skal arbejde med, hvordan museer kan bruges som en del af den pædagogiske praksis i daginstitutionerne for de yngste fra 0-5 år. Det skal belyse, hvordan der etableres tættere lokale samarbejder mellem pædagoger og museumsundervisere, som kan styrke begge parter på sigt. Projektet skal foregå i samarbejde med professionelle pædagoger i dagsinstitutioner.