Historiekanon – undervisningsfilm

Undervisningsfilmene på denne side er hentet fra Historiekanon.com.

Historiekanon.com er skabt på baggrund af Den Danske Historiekanon (2006).

Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. Sorry Sister Film. Det tilhørende undervisningsmateriale er udarbejdet af Tanja Andersen, historielærer, med støtte fra HistorieLab.

Gå til undervisningsforløbene her
07:26
Statskuppet 1660
08:39
Stavnsbåndets ophævelse
08:04
Stormen på Bastillen & Københavns bombardement
08:10
Ophævelse af slavehandlen
08:02
Grundloven 1849 & Systemskiftet 1901
08:12
Stormen på Dybbøl 1864 & Genforeningen
08:03
Slaget på Fælleden
08:00
Kvinders valgret
08:35
Kanslergadeforliget
08:08
Augustoprøret og Jødeaktionen 1943
08:01
FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder
08:13
Energikrisen 1973
09:14
Murens fald
08:07
Maastricht 1992
08:29
11. september 2001