Til læreren

Her kan du finde lærevejledninger og tips og tricks til brug af kildearbejde og problemorientering i din undervisning.

Triggere – at trigge dine elever til at arbejde problemorienteret

På denne side finder du også en række “triggere”. Triggerne er en slags appetitvækkere, der skal pirre elevernes nysgerrighed og hjælpe eleverne igang med at arbejde med selvvalgte, historiske problemstillinger og kilder. Triggerne kan fungere som en igangsætter til problemorienterede, kildebaserede undervisningsforløb om Dansk Vestindien.

Triggerne er delt op i en ““lærer-del”” og en “elev-del“.  I triggerne til læreren er der forslag til, hvordan dine elever kan arbejde med triggerne i undervisningen.

Triggere til læreren Triggere til eleverne

Lærervejledning

Lærervejledningen er delt op i tre. Her er forslag til, hvordan du kan tilrettelægge dit undervisningsforløb om Slaveriet og De Dansk Vestindiske øer. Her er også forslag til, hvordan dine elever kan arbejde med kildebankens kilder og hjælp til kildeanalyse. Her er desuden en vejledning til, hvordan kildebanken er tænkt ind i Forenklede Fælles mål.

Lærervejledning til forløbet og triggerne

 

Lærervejledning til Kildebanken

 

Lærervejledning Forenklede Fælles Mål