Til læreren

Her kan du finde henholdvis triggere og lærervejledninger til arbejdet med kildebanken i din undervisning.

Triggere til læreren

Triggerne kan fungere som en indgangsvinkel til arbejdet med Slaveriet og De Vestindiske Øer og kildebankens kildemateriale.

Triggerne er delt op i en ““lærer-del”” og en “elev-del“.  I triggerne til læreren er der forslag til, hvordan dine elever kan arbejde med triggerne i undervisningen.

Triggere til læreren

Lærervejledning

Lærervejledningen er delt op i tre. Her er forslag til, hvordan du kan tilrettelægge dit undervisningsforløb om Slaveriet og De Dansk Vestindiske. Der er også forslag til, hvordan dine elever kan arbejde med kildebankens kilder. Ydermere er der en vejledning til, hvordan kildebanken er tænkt ind i Forenklede Fælles mål.

Lærervejledning til forløbet og triggerne

 

Lærervejledning til Kildebanken

 

Lærervejledning Forenklede Fælles Mål