Lav din egen grundlov

Grundlovsgeneratorerne er to digitale læremidler, hvor eleverne skal tage stilling til konkrete cases fra fortid og nutid. På baggrund af den enkelte elevs svar skabes en personlig grundlov.

Grundlovsgeneratorerne er to digitale læremidler, der udfordrer elevernes holdninger og skal få dem til at reflektere over deres valg. I generatorerne skal eleverne tage stilling til konkrete cases fra fortid og nutid, og generatorerne skaber så på baggrund af svarene elevens personlige grundlov.

Nutidsgeneratoren

Gå til Nutidsgeneratoren

I den ene grundlovsgenerator tages udgangspunktet i nutiden eller i nær fremtid, og eleverne skal her forholde sig til helt grundlæggende samfundsmæssige problemstillinger som monarkiet, EU, ytringsfrihed og valgretsalder. Der er tale om store spørgsmål, der kræver megen omtanke, og derfor er der i generatoren indbygget en mulighed for at få råd fra politikere fra landets ungdomspartier.

Læs mere om nutidsgeneratoren i lærervejledningen .

1915-generatoren

Gå til 1915-generatoren

I den anden grundlovsgenerator skal eleverne forestille sig, at de befinder sig i 1915, og forholde sig til casene med udgangspunkt i en af datidens samfundsklasser: godsejere, gårdmænd, landarbejdere og arbejdere. 1915-grundloven lægger således op til at arbejde med elevernes evne til at leve sig ind i historien og se en sag fra andre vinkler end deres egen nutidige.

Læs mere om 1915-generatoren i lærervejledningen .