Plantageejerne

HistorieLab har i samarbejde med Copenhagen Game Lab udviklet klasserumsspillet "Plantageejerne", hvor eleverne oplever livet som plantageejere på de Dansk Vestindiske Øer. Spillet træner bl.a. elevernes historiebevidsthed og kildearbejde, når de oplever historiens gang på øerne, og løbende skal tage stilling til dilemmaer som f.eks. slaveri.

Spillet foregår på de tidligere Dansk Vestindiske Øer, hvor eleverne i grupper spiller familier, der forsøger at danne en plantage på øerne. Spillet spilles altså fra plantageejerne synspunkt, og bevæger sig over fire forskellige perioder i den dansk-vestindiske historie. Man vinder spillet ved at få flest ”ressourcer” som plantageejer, men igennem spillet er der også en række minispil, herunder tidslinje og historiequizzer. Gennem spillet konfronteres eleverne løbende med en række historiske begivenheder og en række dilemmaer, bl.a. i forhold til slaveri, som var en del af livet for øernes plantageejere.

Prøv spillet “Plantageejerne” her

Plantageejerne er et ‘klasserumsspil’, hvor eleverne kæmper mod hinanden i grupper, og engagerer derfor hele klassen.

Eleverne er medproducenter

Hos Kronikøren skal eleverne beskrive slægtens historie.

Hos Kronikøren skal eleverne beskrive slægtens historie.

Spilforløbet er opbygget således, at eleverne er kreative medproducenter. Eleverne skal producere deres egne tekster om slægtens historie hos Kronikøren, og kan skrive breve hjem til den danske familie gennem Korrespondenten. Derudover arbejder eleverne i grupper, og der skal træffes valg og løses opgaver i fællesskab. Læreren er spilstyrer og giver point for elevernes produkter og minispil.

Spillet opfylder fælles mål

Da spilforløbet bevæger sig rundt i forskellige formater, sættes elevernes historiefaglige færdigheder i spil på flere måder, heriblandt perspektivering, kildekritik og scenariekompetencer, og er udarbejdet med henblik på de Forenklede Fælles Mål; Historiebrug og historiebevidsthed, Kronologi og sammenhæng samt Kildearbejde.

Praktisk information

  • Spillet kan spilles af elever fra 6. klassetrin og opad
  • Spillet er gratis og kræver blot unilogin
  • Klik her, for at se vejledningsvideo om, hvordan du bruger klasserumsspil i undervisningen

Spillet er udviklet af Copenhagen Game Lab i samarbejde med HistorieLab.