Demokrati

Problemstilling

Demokrati – Den ideelle styreform?

Præsentation og begrundelse

Forløbet er primært bygget op omkring materialer på historiefaget.dk, men kan sagtens afvikles med andre læremidler. Se forslagene i materialeoversigten.

Formålet med forløbet er at give eleverne forståelse af, hvordan demokratibegrebet har udviklet sig fra det athenske demokrati og til i dag. Der er udvalgt nogle nedslagspunkter i form af 12 ord, som dækker over centrale begreber, begivenheder og personer, der tilsammen danner en sammenhængsforståelse.

Punkter fra historiekanonen behandles i dette forløb, uden at der er særskilt fokus på dem. De kanonpunkter, som eleverne kommer i berøring med, er: Stormen på Bastillen, Grundloven 1849, Systemskiftet 1901 og Kvindernes valgret.

Der er i forløbet også lagt vægt på, at eleverne arbejder med at analysere kilder og bruger dem til at forstå samtidens demokratiforståelse. Med udgangspunkt i nogle af de problemstillinger, der er knyttet til emnet, skal eleverne sidst i forløbet udarbejde en kronik, hvori de kan redegøre for deres historiske viden og reflektere over demokratiets problematikker.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng
• Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger

• Eleven kan forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven har viden om historisk udvikling

• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt

• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan formulere historiske problemstillinger
• Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger

• Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger
• Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur

Materialer

 • TV fra Folketinget, Grundlovens tilblivelse, 2008 http://www.ft.dk/Demokrati/Grundloven/Grundlovens_tilblivelse.aspx
 • TV fra Folketinget, Grundloven, 2006 http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/Grundloven.aspx
 • TV fra Folketinget, Frihedsrettigheder, 2008 http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/Frihedsrettigheder.aspx
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: Demokrati som styre- og livsform (Peter Bejder) 2005 http://www.historiefaget.dk/temaer/demokrati/demokrati-som-styre-og-livsform/
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: Grundloven 1849 (Janus Benn Sørensen) 2015 http://www.historiefaget.dk/temaer/demokrati/grundloven-1849/
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: Folketinget (Janus Benn Sørensen) 2014 http://www.historiefaget.dk/temaer/demokrati/folketinget/
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: Landstinget (Janus Benn Sørensen) 2015 http://www.historiefaget.dk/temaer/demokrati/landstinget/
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: Systemskiftet 1901 (Janus Benn Sørensen) 2015 http://www.historiefaget.dk/temaer/demokrati/systemskiftet-1901/
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: Kvinders valgret (Kirsten Benn Lykkebo) 2014 http://www.historiefaget.dk/temaer/demokrati/kvinders-valgret/
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: Påskekrisen 1920 (Sara Lunde Dinesen) 2015 http://www.historiefaget.dk/temaer/demokrati/paaskekrisen-1920/
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: Jordskredsvalget i 1973 (Sara Lunde Dinesen) 2014 http://www.historiefaget.dk/temaer/demokrati/jordskredsvalget-i-1973/
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: Frederik 7. (Mikael Kristian Hansen) 2015 http://www.historiefaget.dk/personer/d-e-f/frederik-7/
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: J.B.S. Estrup (Kirsten Benn Lykkebo) 2015 http://www.historiefaget.dk/personer/d-e-f/jbs-estrup/
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: Den amerikanske uafhængighedserklæring (Jakob Horn Jensen) 2014 http://www.historiefaget.dk/emner/usa/den-amerikanske-uafhaengighedserklaering/
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: Danmark i verden i sen enevælde (Nicolai Sichlau) 2015 http://www.historiefaget.dk/tidsperioder/sen-enevaelde/danmark-i-verden/
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: Kildekritikkens ABC (Mikael Kristian Hansen) 2014 http://www.historiefaget.dk/elevsider/kildekritik/kildekritikkens-abc/
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: Spørgeskema til kildekritik (Mikael Kristian Hansen) 2014 http://www.historiefaget.dk/fileadmin/files/Elevsider/Spoergeskema_kildekritik-1.pdf
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: Hvem har skabt vores rettigheder? (Anders Peter Nielsen) 2015 http://www.historiefaget.dk/temaer/rettigheder-og-pligter/stormen-paa-bastillen/hvem-har-skabt-vores-rettigheder/
 • Danmarkshistorien.dk: Petition til Frederik 7. fra Borgerrepræsentationen 20. marts 1848 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/petition-til-frederik-7-fra-borgerrepraesentationen-20-marts-1848/
 • Gyldendal.dk: http://www.dansk.gyldendal.dk/en.aspx Der skal under ”Genreunivers” søges efter kronik under argumenterende tekster.
 • Jens Aage Poulsen: Hit med historien 8, 2008 (side 60-64) Siderne indeholder relevant information om Locke, Frankrigs demokratiproces og Den Amerikanske Uafhængighedserklæring.
 • Wulffmorgenthaler: http://heltnormalt.dk/wulffmorgenthaler/2012/02/24 Viser en Wulffmorgenthaler tegning, der fremstiller et af demokratiets problemer; at flertallet kan tage åbenlyse dårlige beslutninger.
 • http://sjovebilleder.org/demokrati-er-her-6552 Viser et billede af to soldater, der er ved at bryde ind i et hus hvor der på døren står noget med arabiske skrift, hvor ”oh Allah” indgår. Billedet har fået påsat teksten: Democracy´s coming,
 • Bilag: Tanja Andersen, ”Centrale begivenheder og personer”, 2016 (vedlagt som bilag 1)
 • Bilag: Tanja Andersen, ”Spørg, svar, byt”, 2016 (vedlagt som bilag 2)
 • Alternativ: Nikolaj Petersen, Jens Aage Poulsen: Hvem skal bestemme? - om grundlov og demokrati før, nu og i fremtiden, HistorieLab 2015
 • Alternativ: Kristoffer Granov, cand.scient.soc: Demokratiets historie. Bureauet/Dagbladet Information. Februar, 2014. http://www.faktalink.dk/titelliste/demokratiets-historie