Havespor i fortiden

Problemstilling

Hvordan skaffede folk sig mad i gamle dage?

Præsentation og begrundelse

Vores historie er begravet i jorden vi går på. Rester efter fx mad, frø, urter, dyr og mennesker, gamle bygninger, keramik og redskaber. Historiske fodspor, der ligger i forskellige lag i jorden, på havbunden, i søer eller moser.

Tilsyneladende har mennesker i Danmark i den sene vikingetid og i den tidlige middelalder (ca. år 900 – 1300) fået en varieret kost. Men spiste de også grøntsager? Hvordan skaffede befolkningen mad?

Formålet med læringsforløbet er at eleverne tilegner sig viden og forståelse for hverdagsliv og livsvilkår samt fødevaregrundlag og produktion og anvendelse af fødevarer fra mark og have i tidperioden ca. 900 – 1300. I dette forløb skal eleverne føle, dufte og smage og blive klogere på, hvilke fødevarer, der var til rådighed på de fire årstider.

Dette tværfaglige undervisningsforløb anvender kompetenceområder og -mål fra historie og madkundskab fra 4. kl.. Forløbet er især anvendeligt til 4 temadage.

Forløbet er udarbejdet af Jens Aage Poulsen.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden
• Eleven har viden om relativ kronologi

• Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion
• Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu

KILDEARBEJDE
• Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold
• Eleven har viden om enkle fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur

INDEN FOR FAGET MADKUNDSKAB:
RÅVAREKENDSKAB
• Eleven kan redegøre for almindelige råvarers smag og anvendelse
• Eleven har viden om råvaregruppers smag og anvendelse

BÆREDYGTIGHED OG MILJØ
• Eleven kan analysere fødevaregruppers vej fra jord til bord og til jord igen.
• Eleven har viden om fødevaregruppers bæredygtighed.

MÅLTIDSKULTUR
• Eleven kan analysere måltider fra forskellige kulturer.
• Eleven har viden om tids- og stedsbestemte mad- og måltidskulturer

• Eleven kan præsentere eksemplariske måltider fra forskellige kulturer.
• Eleven har viden om mad- og måltidskulturer

Materialer

 • Kirsten Jensen: Havespor i fortiden. http://historielab.dk/til-undervisningen/udgivelser/havespor-i-fortiden/
 • Forskellige kornsorter, frugter og grøntsager
 • Forskellige redskaber og bålremedier til madlavning
 • Buhl, Bettina: Historien om danskernes mad i 1500 år. Dansk landbrugsmuseum
 • Collstrup, Karin: Bålmad for moderne vikinger. 2009. Book on Demand GmbH, København
 • Dansk Landbrugsmuseum: Dansk Madhistorie. Fra fortid til nutid. 2012.
 • Karg, Steinhauser-Zimmermann, Bauer: En kulinarisk rejse gennem tiderne.
 • Martell, Hazel Mary : Sådan spiste de hos vikingerne. Åløkke 1995.
 • Skaarup, Bi og Jacobsen, Henrik: Middelaldermad. Gyldendal. 1999.
 • Sigmund, Pia: Børn i Danmarks historie 973. Sven og Gunhild i Jelling. Alinea. 2014
 • Felthåndbogen. http://www.fugleognatur.dk/felthaandbogen.asp?mode=start
 • Leksikon: http://www.skoven-i-skolen.dk/content/leksikon
 • Lydfiler Sven og Gunhild: http://www.lr-web.dk/Alinea/microsite/boernihistorien/boern_i_historien.html
 • Nordiske råvarer i vikingekøkkenet: http://ribevikingecenter.dk/da/oplevelser/vikingekoekken.aspx
 • Opskrifter med bær og frugter: http://ribevikingecenter.dk/da/viden/mad/mad-frugt,-baer.aspx
 • Konservering af fødevarer: http://ribevikingecenter.dk/da/viden/mad/mad-forraad.aspx
 • Æbler - http://ribevikingecenter.dk/da/viden/mad/mad-aebler.aspx