Menneskerettigheder

Problemstilling

Overholder Danmark menneskerettighederne inden for handicapområdet?

Præsentation og begrundelse

Forløbet tager sit udgangspunkt i, hvordan ”Verdenserklæringen om menneskerettigheder” blev til, og hvordan der i dag fortsat arbejdes med at sikre menneskerettighederne. Af hensyn til overskueligheden for eleverne, arbejder de dybdegående med et af områderne, nemlig handicapområdet.

Her skal de forholde sig til de forpligtelser, der følger med, når man som stat ratificerer en konvention, og de skal sætte sig ind i, hvordan Danmark er blevet kritiseret af FN´s handicapkomite for ikke at leve op til konventionen.

Derudover skal eleverne arbejde med de historiske forhold for handicappede fra tiden omkring middelalderen og frem til i dag.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven har viden om historisk udvikling
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

Materialer