Skabelse eller tilfældighed?

Problemstilling

Indtil Charles Darwin fremkom med sine teorier om evolution, havde kristendommen monopol på sandheden i hele den kristne verden. Harmoni mellem tro og viden er siden da afløst af bitter strid, men hvorfor?

Præsentation og begrundelse

Darwins teorier om evolution er et afgørende brud i historien. Før midten af 1800-tallet stillede stort set ingen i den kristne verden spørgsmål ved menneskets skabelse, som den kan læses i 1. Mosebog i Det Gamle Testamente - én gud skabte verden for ca. 6.000 år siden. Siden da har der været bitter strid mellem kreationister og videnskabsfolk. I Europa – og i særlig grad Danmark – har evolutionsteorien slået rod som alment gældende teori. Anderledes ser det ud i USA, hvor mange målinger viser flertal for troen på Guds skabelse som den fremstår i Bibelen. Forløbet tager fat på disse ejendommeligheder ved at behandle spørgsmålene: I hvilken historisk kontekst fremkom evolutionsteorien? Hvorfor er der så stor forskel mellem Europa og USA?

Forløbet er udarbejdet af Michael G. Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes et samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan formulere historiske problemstillinger
• Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger

INDEN FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB:
LIVSFILOSOFI OG ETIK
Eleven kan forholde sig til den religiøse dimension i grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
• Eleven kan reflektere over sammenhænge mellem forskellige værdigrundlag og deres tydning af tilværelsen
• Eleven har viden om sammenhæng mellem værdigrundlag og tydninger af tilværelsen

Materialer

  • Poulsen, Jens Aage: Det Historiske Overblik, Gyldendal 2007 – ISBN 978-87-02-05665-5 forkortes JP
  • Peter C. Kjærgaard: ”Charles Darwin (1809-1882)”, http://www.darwinarkivet.dk/introduktion/charles-darwin/index.html
  • Casper Andersen: ”Videnskab og religion”, http://www.evolution.dk/debat/videnskab-og-religion/index.html
  • Conspiracy Road Trip – Kreationisme: Dokumentarfilm 55. min., oprindelig BBC-udsendelse under instruktion af Andrew Maxwell 2012 (kan streames via CFU ved søgning på filmens titel og sendt på DR3 d. 31. juli 2014)
  • Laura Marie Sørensen: ”Danskerne holder med Darwin”, Politiken 12-02-2009 – forkortes LS: http://politiken.dk/viden/ECE648671/danskerne-holder-med-darwin/
Kommentarer