Skal vi sige undskyld?

Problemstilling

Hvem har ansvaret for fortidens handlinger?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. Sorry Sister Film på www.historiekanon.com.

Præsentation og begrundelse

I 2017 blev der med 100-årsdagen for salget af de Vestindiske øer pustet fornyet liv ind i diskussionen om Danmarks ansvar for de tidligere slavekolonier. Eleverne skal i dette forløb tage stilling til, om Danmark i dag skylder tidligere kolonier noget og i så fald hvad? Er det nok med en velment undskyldning, eller skal der en kontant erstatning til, for at vi kan sige at have gjort rent bord? Hvordan kan den danske befolkning i dag overhovedet tage ansvar for ting, som vores forfædre gjorde, og kan vi dømme deres handlinger, hvis de blot handlede i overensstemmelse med generelle opfattelser i deres samtid? Det er spørgsmål som disse, der i dette forløb skal undersøges og forsøges besvaret.
Forløbet udvikler elevernes historiske bevidsthed gennem rollespil i form af en retssag og gennem egen stillingtagen.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

• Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenariers funktion
• Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed
• Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed

Materialer

  • Kjær, Sidse: ”Ophævelse af slavehandlen”, Den danske historiekanon, Sorry Sister Film, 2016, https://www.historiekanon.com/se-film
  • DR: Horisont – Slavernes børn, 13. marts 2017, https://www.dr.dk/tv/se/horisont/horisont-tv/horisont-2017-03-13#!/
  • Hjarnø Rasmussen, Rune: Så sig dog undskyld til Jomfruøerne, politiken.dk, 12/11 2013, http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5485820/S%C3%A5-sig-dog-undskyld-til-Jomfru%C3%B8erne
  • Lægaard, Sune: Skal vi undskylde slaveriet? Politiken, 10. november 2013, http://politiken.dk/debat/profiler/filosofferne/art5484925/Skal-vi-undskylde-slaveriet
  • Kofod Mogensen, Nick: DF om slavefortid: Det var så lidt! Politiken, 31. oktober 2013, http://politiken.dk/debat/kritikerskolen/art5489558/DF-om-slavefortid-Det-var-s%C3%A5-lidt
  • Bierlich, Bernhard: Vi forsømmer vores ansvar som tidligere kolonimagt, Politiken, 23. juli 2014, http://politiken.dk/debat/art5526502/Vi-fors%C3%B8mmer-vores-ansvar-som-tidligere-kolonimagt
  • Heinskou, Nilas: Enhedslisten: Danmark bør undskylde slavefortid, Politiken, 30. oktober 2013, http://politiken.dk/indland/art5481006/Enhedslisten-Danmark-b%C3%B8r-undskylde-slavefortid
  • Carlsen, Kathrine: Danmark bør se sin fortid i øjnene, Politiken, 17. juli 2010, http://politiken.dk/kultur/art5470365/Danmark-b%C3%B8r-se-sin-fortid-i-%C3%B8jnene
  • Andersen, Tanja: Spørgsmål til ”Slavernes børn”, 2017 (Bilag 1)
  • Andersen, Tanja: Skal vi sige undskyld, 2017 (Bilag 2)