HistorieLab er blevet en central aktør i dansk historieformidling

Nyskabende videreuddannelsesdesign til historielærere, matematik på Unescos Verdenskulturarv, pædagoger som kunst- og kulturformidlere og undervisningsmaterialer til ’100 begivenheder i Danmarkshistorien’. Projekterne er mange, og de er blevet store i det lille nationale videncenter for historie- og kulturarvsformidling - HistorieLab.

Årsberetningen 2016 viser, at HistorieLab for alvor har bidt sig fast rundt om på landets skoler og i samarbejdsfeltet mellem skole og kulturinstitution. Store projekter skydes i gang med henblik på centrets to hovedformål – at udvikle og styrke historie- og kulturarvsformidlingen særligt på grundskole niveau og i samarbejdsfeltet mellem skole og kulturinstitution.

Læs Årsberetning 2016 her

”Vi har i løbet af 2016 været igennem en meget bred og alsidig pallette af aktiviteter, som har bragt os ud i alle kroge af landet, og helt sikkert har været med til at sætte HistorieLab i centrum som aktør inden for dansk historie- og kulturformidling. Vi deltager på messer rundt om i landet, udgiver rapporter, laver følgeforskning, afholder konferencer, udgiver formidlingsartikler, holder foredrag, udvikler undervisningsmaterialer og har en række store projekter kørende”, fortæller centerleder Peter Brunbech.
Særligt illustrerer projekterne ’Sammen om Historie’, ’Kult’ og ’100 begivenheder i Danmarkshistorien’ centrets etablering som central aktør.

Tre markante projekter

Der er behov for videreuddannelse af særligt historielærere, og projekt ’Sammen om historie’ vil vende den udvikling igennem et nyskabende videreuddannelsesdesign, der giver lærerne brush-up kurser og kompetenceløft. Et stort anlagt projekt med støtte på 6.380.000 kr. fra A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Som led i Kulturministeriets strategier for børn og unge, deltager HistorieLab i det nationale projekt ”Kompetenceudvikling – supplerende læring og aktiviteter”, også kaldet KULT-projektet, hvor daginstitutionernes pædagogiske personale sættes i centrum som kunst- og kulturformidlere for de 1-6 årige børn i dagtilbud.

Med støtte fra A.P.Møller Fonden indgår HistorieLab sammen med Aarhus Universitetsforlag, Danmarkshistorien.dk og Meganørd i projekt ’100 Danmarkshistorier’, hvor centret gennemfører et større aktions- og udviklingsprojekt i samarbejde med 10 skoler, med henblik på at udvikle koncepter for elevgenererende læremidler og problemorienteret arbejde i historie.

Se alle projekter fra 2016 her