Brug læreplanen

Med enkelte undtagelser spiller skiftende læreplaner en begrænset rolle i lærernes tilrettelæggelse af undervisningen. Det er en udbredt opfattelse, at tilgængelige læremidler må være bærere af læreplanernes intentioner. Ofte har læremidlerne derfor en ret styrende rolle for valg af indhold.

Sigtet med projektet er, at deltagerne styrker deres forudsætninger for at bruge læreplanen Forenklede Fælles Mål reflekteret og konstruktivt.

Deltagerne arbejder bl.a. med:

 • Hvordan vælges indhold og aktiviteter, der understøtter elevernes opnåelse af kompetence-, færdigheds- og vidensmål?
 • Hvordan styrkes elevernes forståelse af kronologi, historiske sammenhænge, historiebrug osv.?
 • Hvordan formuleres læringsmål, så alle elever forstår og kan bruge dem?

Ansøgningsfrist: 4. marts 2016

Ansøgningen skal indeholde:

 • I emnefeltet skrives ”udviklingsprojekter 2016-2017”
 • Projektets titel
 • Projektets mål
 • Kort beskrivelse af projektet (max. 200 ord)
 • Kort om overvejelse over forventet output, og hvordan projektets viden kan deles/formidles
 • Foreløbig tidsplan
 • Budget (arbejdstimer – gerne fordelt på enkelte opgaver)
 • Evt. andre relevante oplysninger, fx øvrige omkostninger i tilknytning til udviklingsprojektet, der søges dækket; særlige tematikker, der ønskes bistand fra HistorieLabs konsulent til
 • Skole (navn på ansvarlig skoleleder eller medarbejder i skoleforvaltningen)
 • Deltagere (navn + skole + underviser i historie på xx klassetrin)
 • Tovholder (navn, mail, tlf.)
 • Underskrift (ansvarlig fra skoleforvaltning eller skoleleder)

Send din ansøgning til historieLab@ucl.dk

Ansøgningen sendes til ovenstående e-mail adresse som vedhæftet fil.