Dansk og omverdenens historie i samspil

Skolefaget historie har bl.a. til opgave at bidrage til elevernes alsidige udvikling og støtte deres kompetencer til forstå og kvalificeret forholde sig til også komplekse forhold i deres samtid lokalt, nationalt og globalt.

Indholdsmæssigt har Danmarkshistorie traditionelt været det centrale i skolefaget. I en globaliseret verden og mere multikulturelle samfund er det relevant også at vælge indhold ud fra andre kriterier, hvad flere færdigheds- og vidensmål i læreplanen også lægger op til.

Projektet er rettet mod tilgange til faget, hvor arbejdet med global og big history og at flere gyldige fortællinger om samme begivenheder gives mere plads i undervisningen.

HistorieLab tilbyder (video)oplæg og artikler om tematikken. Deltagerne i projektet udvikler, afprøver og vurderer forløb, der er konstrueret ud fra andre principper end nationale og politiske. Projektet kan gennemføres af enkeltlærere.

Ansøgningsfrist: 4. marts 2016

Ansøgningen skal indeholde:

 • I emnefeltet skrives ”udviklingsprojekter 2016-2017”
 • Projektets titel
 • Projektets mål
 • Kort beskrivelse af projektet (max. 200 ord)
 • Kort om overvejelse over forventet output, og hvordan projektets viden kan deles/formidles
 • Foreløbig tidsplan
 • Budget (arbejdstimer – gerne fordelt på enkelte opgaver)
 • Evt. andre relevante oplysninger, fx øvrige omkostninger i tilknytning til udviklingsprojektet, der søges dækket; særlige tematikker, der ønskes bistand fra HistorieLabs konsulent til
 • Skole (navn på ansvarlig skoleleder eller medarbejder i skoleforvaltningen)
 • Deltagere (navn + skole + underviser i historie på xx klassetrin)
 • Tovholder (navn, mail, tlf.)
 • Underskrift (ansvarlig fra skoleforvaltning eller skoleleder)

Send din ansøgning til historieLab@ucl.dk

Ansøgningen sendes til ovenstående e-mail adresse som vedhæftet fil.