Fra grundskole til ungdomsuddannelser

Nogle historielærere i udskolingen giver udtryk for, at de forbereder eleverne til en eventuel prøve i faget, men at det kunne være rart at vide lidt mere om historieundervisningen i ungdomsuddannelserne, så undervisningen i 9. klasse i et vist omfang kan forholde sig hertil – og dermed støtte eleverne i oplevelsen af sammenhæng mellem grundskole og ungdomsuddannelser.

Projektet kan etableres som et samarbejdsprojekt mellem en grundskole og en eller flere ungdomsuddannelser. De involverede lærere tilrettelægger og afprøver mindst ét forløb, der faciliterer sammenhænge mellem historieundervisningen i grundskolen og en eller flere ungdomsuddannelser.

Ansøgningsfrist: 4. marts 2016

Ansøgningen skal indeholde:

 • I emnefeltet skrives ”udviklingsprojekter 2016-2017”
 • Projektets titel
 • Projektets mål
 • Kort beskrivelse af projektet (max. 200 ord)
 • Kort om overvejelse over forventet output, og hvordan projektets viden kan deles/formidles
 • Foreløbig tidsplan
 • Budget (arbejdstimer – gerne fordelt på enkelte opgaver)
 • Evt. andre relevante oplysninger, fx øvrige omkostninger i tilknytning til udviklingsprojektet, der søges dækket; særlige tematikker, der ønskes bistand fra HistorieLabs konsulent til
 • Skole (navn på ansvarlig skoleleder eller medarbejder i skoleforvaltningen)
 • Deltagere (navn + skole + underviser i historie på xx klassetrin)
 • Tovholder (navn, mail, tlf.)
 • Underskrift (ansvarlig fra skoleforvaltning eller skoleleder)

[pil variant=”grøn”] Send din ansøgning til HistorieLab@ucl.dk

Ansøgningen sendes til ovenstående e-mail adresse som vedhæftet fil.