God historieundervisning – fokus på lærerrollen

Læreren – hendes faglige og didaktiske viden, indstilling til og engagement – har afgørende betydning for elevernes syn på, motivation for at arbejde med og ikke mindst deres udbytte af skolefaget.

Udviklingsprojektet har fokus på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så den medvirker til at styrke elevernes historiske tænkning og handlekompetencer.

En del af projektet kan evt. være analyser af de situationer og sammenhænge, hvor eleverne mener, at de har lært noget. Således giver mange elever udtryk for, at de har lært noget, når der sker noget usædvanligt (at de ser en (spille)film, selv producerer film, producerer noget på computer osv.). Men er det mere ”formen”/situation, der fremhæves – end at de faktisk har lært noget om det historiske emne?

Udviklingsprojektet kan evt. tilrettelægges som aktionslæringsforløb, hvor deltagerne tager afsæt i og afprøver og udvikler egne og andres ”best practice”.

Ansøgningsfrist: 4. marts 2016

Ansøgningen skal indeholde:

 • I emnefeltet skrives ”udviklingsprojekter 2016-2017”
 • Projektets titel
 • Projektets mål
 • Kort beskrivelse af projektet (max. 200 ord)
 • Kort om overvejelse over forventet output, og hvordan projektets viden kan deles/formidles
 • Foreløbig tidsplan
 • Budget (arbejdstimer – gerne fordelt på enkelte opgaver)
 • Evt. andre relevante oplysninger, fx øvrige omkostninger i tilknytning til udviklingsprojektet, der søges dækket; særlige tematikker, der ønskes bistand fra HistorieLabs konsulent til
 • Skole (navn på ansvarlig skoleleder eller medarbejder i skoleforvaltningen)
 • Deltagere (navn + skole + underviser i historie på xx klassetrin)
 • Tovholder (navn, mail, tlf.)
 • Underskrift (ansvarlig fra skoleforvaltning eller skoleleder)
Send din ansøgning til HistorieLab@ucl.dk

Ansøgningen sendes til ovenstående e-mail adresse som vedhæftet fil.