Historie i samspil med andre fag

Udviklingsprojektet henvender sig primært til lærere, der underviser i historie i indskolingen og på mellemtrinnet. Sigtet med udviklingsprojektet er at udvikle, afprøve og beskrive undervisningsforløb, hvor historie styrkes ved at indgå i tværfaglige forløb med andre fag i indskolingen og på mellemtrinnet. Forløbene skal være i overensstemmelse med intentionerne i Forenklede Fælles Mål for de involverede fag.

Hvordan kan udviklingsprojektet gennemføres

Udviklingsprojektet er især relevant for undervisere i indskolingen og på mellemtrinnet, men det kan også gennemføres i udskolingen – fx med henblik på at udvikle tværfaglige forløb til kulturfagene (historie, kristendomskundskab og samfundsfag). Udviklingsprojektet kan gennemføres af en enkelt lærer.

 • Til hvert udviklingsprojekt tilknytter HistorieLab en konsulent.
 • Undervisningsforløbene gøres tilgængelige for andre på HistorieLabs hjemmeside
 • Undervisningsforløbene og overvejelser over læreplanens muligheder og begrænsninger er en væsentlig del af afrapporteringen.

Ansøgningsfrist: 9. januar 2017

Ansøgningen skal indeholde:

 • I emnefeltet skrives ”udviklingsprojekter 2017-2018”
 • Projektets titel
 • Projektets mål
 • Kort beskrivelse af projektet (max. 200 ord)
 • Kort om overvejelse over forventet output, og hvordan projektets viden kan deles/formidles
 • Foreløbig tidsplan
 • Budget (arbejdstimer – gerne fordelt på enkelte opgaver)
 • Evt. andre relevante oplysninger, fx øvrige omkostninger i tilknytning til udviklingsprojektet, der søges dækket; særlige tematikker, der ønskes bistand fra HistorieLabs konsulent til
 • Skole (navn på ansvarlig skoleleder eller medarbejder i skoleforvaltningen)
 • Deltagere (navn + skole + underviser i historie på xx klassetrin)
 • Tovholder (navn, mail, tlf.)
 • Underskrift (ansvarlig fra skoleforvaltning eller skoleleder)

Send din ansøgning til historieLab@ucl.dk

Ansøgningen sendes til ovenstående e-mail adresse som vedhæftet fil.