Historieundervisning i indskolingen og på mellemtrinnet

Især i indskolingen og i nogen grad på mellemtrinnet betyder fålærerprincippet, at historieundervisningen varetages af en lærer, der også underviser i fag med større volumen (fx dansk). I nogle tilfælde har det som konsekvens, at historiefaget bliver noget klemt.

Projektet fokuserer på at indsamle og vurdere praksiserfaringer samt at udvikle og afprøve tværfaglige forløb mellem historie og dansk og evt. andre fag, som både giver historie et ”løft”, og som samtidig lever op til kompetencemål m.m. i de involverede fag.

Projektet er særlig relevant for lærere, der underviser i indskolingen og på mellemtrinnet, men kan selvfølgelig også omfatte udskolingslærere.

Ansøgningsfrist: 4. marts 2016

Ansøgningen skal indeholde:

 • I emnefeltet skrives ”udviklingsprojekter 2016-2017”
 • Projektets titel
 • Projektets mål
 • Kort beskrivelse af projektet (max. 200 ord)
 • Kort om overvejelse over forventet output, og hvordan projektets viden kan deles/formidles
 • Foreløbig tidsplan
 • Budget (arbejdstimer – gerne fordelt på enkelte opgaver)
 • Evt. andre relevante oplysninger, fx øvrige omkostninger i tilknytning til udviklingsprojektet, der søges dækket; særlige tematikker, der ønskes bistand fra HistorieLabs konsulent til
 • Skole (navn på ansvarlig skoleleder eller medarbejder i skoleforvaltningen)
 • Deltagere (navn + skole + underviser i historie på xx klassetrin)
 • Tovholder (navn, mail, tlf.)
 • Underskrift (ansvarlig fra skoleforvaltning eller skoleleder)

Send din ansøgning til historieLab@ucl.dk

Ansøgningen sendes til ovenstående e-mail adresse som vedhæftet fil.