Hvad er historie – og hvad handler skolefaget om?

En del elever opfatter indholdet af historie som noget faktuelt og absolut – dvs. som en mængde af kundskaber, de tilegner sig. Eleverne har således opfattelsen af, at historie er et fag, hvor man lærer, hvad der skete i fortiden, hvor man kommer fra, og hvordan tingene har udviklet sig. Eleverne har generelt svært ved at give konkrete eksempler på fagets konkrete brugsværdi. Udfordringen er, at undervisningen skal handle om meget mere end at give eleverne historiske kundskaber og et historisk overblik – og skolefaget skal have konkret mening og betydning for eleverne.

Ifølge Forenklede Fælles Mål skal eleverne til egne sig færdigheder og viden om koncepter og procedurer for, hvordan historie – forstået som fortællinger om fortiden – bliver til og bruges. Undervisningen må lægge op til, at eleverne tilegner sig og udvikler historiske kompetencer – herunder at de øver sig i at reflektere historisk (at overveje et fænomens historiske betydning, analysere og tolke kilder, identificere kontinuitet, brud og forandring, analysere sammenhænge mellem årsager og konsekvenser, demonstrere historisk empati (kunne skifte perspektiv), forstå etiske dimensioner i historiske fortolkninger).

Tematikken lægger op til, at deltagerne udvikler og afprøver ideer og forløb, der sigter på, at eleverne tilegner sig historiske kompetencer og styrker deres evner til at reflektere historisk. Det skal bl.a. ske ved, at de arbejder med og bliver bevidste om koncepter og procedurer for, hvordan og hvorfor fortællinger om fortiden bliver til og bruges.

Som introduktion tilbyder HistorieLab (video)oplæg om koncept- og procedureviden i historie og dens rolle i skolefaget.

Ansøgningsfrist: 4. marts 2016

Ansøgningen skal indeholde:

 • I emnefeltet skrives ”udviklingsprojekter 2016-2017”
 • Projektets titel
 • Projektets mål
 • Kort beskrivelse af projektet (max. 200 ord)
 • Kort om overvejelse over forventet output, og hvordan projektets viden kan deles/formidles
 • Foreløbig tidsplan
 • Budget (arbejdstimer – gerne fordelt på enkelte opgaver)
 • Evt. andre relevante oplysninger, fx øvrige omkostninger i tilknytning til udviklingsprojektet, der søges dækket; særlige tematikker, der ønskes bistand fra HistorieLabs konsulent til
 • Skole (navn på ansvarlig skoleleder eller medarbejder i skoleforvaltningen)
 • Deltagere (navn + skole + underviser i historie på xx klassetrin)
 • Tovholder (navn, mail, tlf.)
 • Underskrift (ansvarlig fra skoleforvaltning eller skoleleder)

[pil variant=”grøn”] Send din ansøgning til HistorieLab@ucl.dk

Ansøgningen sendes til ovenstående e-mail adresse som vedhæftet fil.