Hvordan bruger jeg Forenklede Fælles Mål?

Forenklede Fælles Mål peger på nogle kompetencer, som eleverne skal opnå gennem historieundervisningen, men læreplanen angiver ikke et bestemt indhold. I udviklingsprojektet styrker deltagerne deres forudsætninger for at bruge Forenklede Fælles Mål i historie i planlægningen af undervisningen. Deltagerne arbejder bl.a. med:

  • Hvordan man kan vælge indhold, der styrker elevernes kompetencer til at arbejde med historie?
  • Hvordan styrkes elevernes forståelse af kronologi, historiske sammenhænge, historiebrug osv.?
  • Hvordan formuleres læringsmål, så eleverne forstår og bruger dem?
  • Hvordan planlægges en undervisning, der styrker elevernes forudsætninger for at formulere problemstillinger og belyse dem (jf. prøven i faget)?

Hvordan kan udviklingsprojektet gennemføres

Udviklingsprojektet er relevant for undervisere på alle klassetrin. Det er en fordel at flere lærere evt. fra flere skoler deltager i udviklingsprojektet, men én lærer kan også gennemføre det alene.

  • Introduktion: Oplæg med inspiration og konkrete ideer til hvordan Forenklede Fælles Mål i historie kan bruges. Ved mindst 8 deltagere: Oplæg fra en konsulent fra HistorieLab (2-3 timer). Ved færre end 8 delagere tilbydes videooplæg.
  • Deltagerne tilrettelægger et eller flere forløb med brug af Forenklede Fælles Mål – og omsætning af læringsmål m.m.
  • Undervisningsforløbene og overvejelser over læreplanens muligheder og begrænsninger er en væsentlig del af afrapporteringen.
  • Til hvert udviklingsprojekt tilknytter HistorieLab en konsulent.

Ansøgningsfrist: 9. januar 2017

Ansøgningen skal indeholde:

  • I emnefeltet skrives ”udviklingsprojekter 2017-2018”
  • Projektets titel
  • Projektets mål
  • Kort beskrivelse af projektet (max. 200 ord)
  • Kort om overvejelse over forventet output, og hvordan projektets viden kan deles/formidles
  • Foreløbig tidsplan
  • Budget (arbejdstimer – gerne fordelt på enkelte opgaver)
  • Evt. andre relevante oplysninger, fx øvrige omkostninger i tilknytning til udviklingsprojektet, der søges dækket; særlige tematikker, der ønskes bistand fra HistorieLabs konsulent til
  • Skole (navn på ansvarlig skoleleder eller medarbejder i skoleforvaltningen)
  • Deltagere (navn + skole + underviser i historie på xx klassetrin)
  • Tovholder (navn, mail, tlf.)
  • Underskrift (ansvarlig fra skoleforvaltning eller skoleleder)

Send din ansøgning til historieLab@ucl.dk

Ansøgningen sendes til ovenstående e-mail adresse som vedhæftet fil.