Kildebegrebet i historieundervisningen

Forenklede Fælles Mål lægger op til en kompetenceorienteret historieundervisning, der er rettet mod at styrke elevernes evner til historisk refleksion.

I en sådan undervisning er kildearbejde centralt. Men hvordan gøres kildearbejde og anvendelse af kildekritiske begreber funktionelt og meningsfuldt for eleverne fra 3.-9. klasse? Hvor og hvordan finder de kilderne, og hvordan kan de bruge dem?

Deltagerne i projektet udvikler og afprøver undervisningsforløb, hvor eleverne er aktive i arbejdet med forskellige kildetyper – fra problemformulering over analyse og tolkning til konstruktion af lødige historiske fortællinger.

Ansøgningsfrist: 4. marts 2016

Ansøgningen skal indeholde:

 • I emnefeltet skrives ”udviklingsprojekter 2016-2017”
 • Projektets titel
 • Projektets mål
 • Kort beskrivelse af projektet (max. 200 ord)
 • Kort om overvejelse over forventet output, og hvordan projektets viden kan deles/formidles
 • Foreløbig tidsplan
 • Budget (arbejdstimer – gerne fordelt på enkelte opgaver)
 • Evt. andre relevante oplysninger, fx øvrige omkostninger i tilknytning til udviklingsprojektet, der søges dækket; særlige tematikker, der ønskes bistand fra HistorieLabs konsulent til
 • Skole (navn på ansvarlig skoleleder eller medarbejder i skoleforvaltningen)
 • Deltagere (navn + skole + underviser i historie på xx klassetrin)
 • Tovholder (navn, mail, tlf.)
 • Underskrift (ansvarlig fra skoleforvaltning eller skoleleder)

[pil variant=”grøn”] Send din ansøgning til HistorieLab@ucl.dk

Ansøgningen sendes til ovenstående e-mail adresse som vedhæftet fil.