Læremidler – typer, indhold og brug

Didaktiserede læremidler i form af historiesystemer og –portaler er ofte ret styrende for undervisningens form og indhold.

Projektet har fokus på kriterier for valg og brug af læremidler. Især i udskolingen er det almindeligt at pc’er anvendes som udvidede skrivemaskine, til at eleverne skriver noter og ind imellem udarbejder præsentationer i fx PowerPoint eller Prezzi – eller til at besvare Multiple Choices.

I projektet udvikler deltagerne koncepter for læremidler, der faciliterer, at eleverne reflekterer historisk – og styrker kompetencer i faget. Deltagerne sammensætter læremidler til forløb og udarbejder forslag til undervisningsaktiviteter, som understøtter intentioner i Forenklede Fælles Mål. Der bør indgå ikke-traditionelle læremidler i forløbene, fx spil, it-redskaber og bevægelse.

Ansøgningsfrist: 4. marts 2016

Ansøgningen skal indeholde:

 • I emnefeltet skrives ”udviklingsprojekter 2016-2017”
 • Projektets titel
 • Projektets mål
 • Kort beskrivelse af projektet (max. 200 ord)
 • Kort om overvejelse over forventet output, og hvordan projektets viden kan deles/formidles
 • Foreløbig tidsplan
 • Budget (arbejdstimer – gerne fordelt på enkelte opgaver)
 • Evt. andre relevante oplysninger, fx øvrige omkostninger i tilknytning til udviklingsprojektet, der søges dækket; særlige tematikker, der ønskes bistand fra HistorieLabs konsulent til
 • Skole (navn på ansvarlig skoleleder eller medarbejder i skoleforvaltningen)
 • Deltagere (navn + skole + underviser i historie på xx klassetrin)
 • Tovholder (navn, mail, tlf.)
 • Underskrift (ansvarlig fra skoleforvaltning eller skoleleder)

Send din ansøgning til historieLab@ucl.dk

Ansøgningen sendes til ovenstående e-mail adresse som vedhæftet fil.