”Nye” arbejdsformer i historie

Udviklingsprojektet sigter på, at deltagerne eksperimenterer med og afprøver måder at arbejde med historie på, der udfordrer eleverne, motiverer dem, og som lægger op til, at eleverne producerer og formidler historie. Fokus kan fx være på:

 • Hvordan kan man som lærer udfordre eleverne? Hvilke spørgsmål, opgaver og aktiviteter egner sig til at motivere eleverne og sætte læreprocessen i gang?
 • Hvordan tilrettelægges problem- og projektorienterede arbejdsformer, der bl.a. kan forberede eleverne til prøven?
 • Hvordan kan it, produktion af digitale fortællinger og brug af web 2.0-redskaber understøtte elevernes aktivitet og læring?
 • Hvordan kan man bruge forskellige former for spil og andre måder at lære på i historie?

Hvordan kan udviklingsprojektet gennemføres

Udviklingsprojektet er især relevant for undervisere i udskolingen. Det er en fordel, at flere lærere evt. fra flere skoler deltager udviklingsprojektet, men én lærer kan også gennemføre det alene.

 • Introduktion: Oplæg med inspiration og konkrete ideer til at få eleverne til at tænke og ”gøre” historie. Ved mindst 8 deltagere: Oplæg fra en konsulent fra HistorieLab (2-3 timer). Ved færre end 8 deltagere tilbydes videooplæg.
 • Deltagerne eksperimenterer med og afprøver ”nye” måder at arbejde på i undervisningen
 • Beskrivelsen og vurderingen af de ”nye” måder at arbejde på er en væsentlig del af afrapporteringen.
 • Til hvert udviklingsprojekt tilknytter HistorieLab en konsulent.

Ansøgningsfrist: 9. januar 2017

Ansøgningen skal indeholde:

 • I emnefeltet skrives ”udviklingsprojekter 2017-2018”
 • Projektets titel
 • Projektets mål
 • Kort beskrivelse af projektet (max. 200 ord)
 • Kort om overvejelse over forventet output, og hvordan projektets viden kan deles/formidles
 • Foreløbig tidsplan
 • Budget (arbejdstimer – gerne fordelt på enkelte opgaver)
 • Evt. andre relevante oplysninger, fx øvrige omkostninger i tilknytning til udviklingsprojektet, der søges dækket; særlige tematikker, der ønskes bistand fra HistorieLabs konsulent til
 • Skole (navn på ansvarlig skoleleder eller medarbejder i skoleforvaltningen)
 • Deltagere (navn + skole + underviser i historie på xx klassetrin)
 • Tovholder (navn, mail, tlf.)
 • Underskrift (ansvarlig fra skoleforvaltning eller skoleleder)

Send din ansøgning til historieLab@ucl.dk

Ansøgningen sendes til ovenstående e-mail adresse som vedhæftet fil.