Problemstilling og kildearbejde

Skolefaget historie har siden Fælles Mål 2004 være defineret som et problemorienteret fag. I forenklede Fælles Mål er Kildearbejde et kompetenceområde. Fra 3. klasse skal eleverne arbejde med kilder, og i 5.-6. klasse skal de øve sig i at formulere og arbejde ud fra problemstillinger.

Udviklingsarbejdet sigter på at udarbejde og afprøve fremgangsmåder, der støtter eleverne i at identificere og formulere historiske problemstillinger, som de kan belyse ved hjælp af kilder.

Hvordan kan udviklingsprojektet gennemføres

Projektet skal resultere i konkrete forslag til, hvordan eleverne kan arbejde med problemstillinger og kilder.

Ansøgningsfrist: 9. januar 2017

Ansøgningen skal indeholde:

 • I emnefeltet skrives ”udviklingsprojekter 2017-2018”
 • Projektets titel
 • Projektets mål
 • Kort beskrivelse af projektet (max. 200 ord)
 • Kort om overvejelse over forventet output, og hvordan projektets viden kan deles/formidles
 • Foreløbig tidsplan
 • Budget (arbejdstimer – gerne fordelt på enkelte opgaver)
 • Evt. andre relevante oplysninger, fx øvrige omkostninger i tilknytning til udviklingsprojektet, der søges dækket; særlige tematikker, der ønskes bistand fra HistorieLabs konsulent til
 • Skole (navn på ansvarlig skoleleder eller medarbejder i skoleforvaltningen)
 • Deltagere (navn + skole + underviser i historie på xx klassetrin)
 • Tovholder (navn, mail, tlf.)
 • Underskrift (ansvarlig fra skoleforvaltning eller skoleleder)
Send din ansøgning til historieLab@ucl.dk

Ansøgningen sendes til ovenstående e-mail adresse som vedhæftet fil.