Ud af klasseværelset – æstetiske læreprocesser

I indskolingen og på mellemtrinnet er det almindeligt at bruge nærområdet som læringsrum.

I udskolingen foregår næsten al historieundervisning på skolen – ofte med begrundelsen om, at ”der er meget, som skal nås”.

Deltagerne i projektet har fokus på, hvordan man også i historieundervisningen i de ældre klasser kan anvende andre læringsrum (fx byrum og samarbejde med kulturinstitutioner) og målrettet gøre brug af bevægelse og æstetisk læring. Konkrete forløb udvikles, afprøves og vurderes.

Ansøgningsfrist: 4. marts 2016

Ansøgningen skal indeholde:

 • I emnefeltet skrives ”udviklingsprojekter 2016-2017”
 • Projektets titel
 • Projektets mål
 • Kort beskrivelse af projektet (max. 200 ord)
 • Kort om overvejelse over forventet output, og hvordan projektets viden kan deles/formidles
 • Foreløbig tidsplan
 • Budget (arbejdstimer – gerne fordelt på enkelte opgaver)
 • Evt. andre relevante oplysninger, fx øvrige omkostninger i tilknytning til udviklingsprojektet, der søges dækket; særlige tematikker, der ønskes bistand fra HistorieLabs konsulent til
 • Skole (navn på ansvarlig skoleleder eller medarbejder i skoleforvaltningen)
 • Deltagere (navn + skole + underviser i historie på xx klassetrin)
 • Tovholder (navn, mail, tlf.)
 • Underskrift (ansvarlig fra skoleforvaltning eller skoleleder)

Send din ansøgning til historieLab@ucl.dk

Ansøgningen sendes til ovenstående e-mail adresse som vedhæftet fil.