Ud af klasseværelset

Udviklingsprojektet har fokus på at udvikle, afprøve, didaktisere og beskrive undervisningsforløb, hvor nærområdet integreres som læringsrum i historie. Det kan være byrum eller kulturlandskabet eller et samarbejde med et eller flere museer og andre kulturinstitutioner. Forløbene skal lægge op til, at eleverne er undersøgende og skaber historisk viden. Projektet må gerne medtænke bevægelse og tværgående emner som it og medier, innovation og entreprenørskab.

Hvordan kan udviklingsprojektet gennemføres

Udviklingsprojektet er relevant for alle lærere, der underviser i historie. Det er en fordel, at flere lærere – evt. fra flere skoler deltager i udviklingsprojektet, men én lærer kan også gennemføre det alene.

 • Til hvert udviklingsprojekt tilknytter HistorieLab en konsulent.
 • Afrapporteringen skal beskrive forløbene, men også gerne inspirere andre til at bruge nærområdet som læringsrum.

Ansøgningsfrist: 9. januar 2017

Ansøgningen skal indeholde:

 • I emnefeltet skrives ”udviklingsprojekter 2017-2018”
 • Projektets titel
 • Projektets mål
 • Kort beskrivelse af projektet (max. 200 ord)
 • Kort om overvejelse over forventet output, og hvordan projektets viden kan deles/formidles
 • Foreløbig tidsplan
 • Budget (arbejdstimer – gerne fordelt på enkelte opgaver)
 • Evt. andre relevante oplysninger, fx øvrige omkostninger i tilknytning til udviklingsprojektet, der søges dækket; særlige tematikker, der ønskes bistand fra HistorieLabs konsulent til
 • Skole (navn på ansvarlig skoleleder eller medarbejder i skoleforvaltningen)
 • Deltagere (navn + skole + underviser i historie på xx klassetrin)
 • Tovholder (navn, mail, tlf.)
 • Underskrift (ansvarlig fra skoleforvaltning eller skoleleder)

Send din ansøgning til historieLab@ucl.dk

Ansøgningen sendes til ovenstående e-mail adresse som vedhæftet fil.