Centerprogrammer

HistorieLabs projekter er organiseret i tre programmer.

Formålet med denne organisering er at:

  • Skabe fagligt baserede enheder, der kan skabe interne synergieffekter og bidrage til langtidsplanlægning indenfor en overordnet strategisk ramme.
  • Reducerer antallet af projekter og arbejdsopgaver for den enkelte medarbejder
  • Simplificere arbejdsgange og reducere administrative opgaver
  • Styrke centerets evne til at formidle og omsætte resultater fra udviklingsprojekter i praksis

De tre programmer er:

  • Historie, didaktik og kulturfag. Programmet beskæftiger sig med historie- og kulturfag inden for det formaliserede uddannelsessystem, hvilket særligt er grundskole og ungdomsuddannelserne. Programmet omhandler centrets hovedfokus om at styrke historieundervisningen på grundskoleniveau.
  • Skole og kulturarv. Programmet beskæftiger sig med historie og kulturarv ud fra et fokus på samarbejder mellem uddannelses- og kulturinstitutioner gennem etablering af projekter i praksis og praksisorienteret forskning, erfaringsopsamling m.m. på området.
  • Pædagogisk kulturlaboratorium. Programmet beskæftiger sig med historie og kulturarv ud fra en pædagogisk faglighed og lægger vægt på førskoleområdet samt de yngste klasser i grundskolen.

Centrets projekter