Kærlighed i folkeviser

Middelalderens folkeviser kan være med til at fortælle om kærlighed dengang.

Folkeviser var digtede sange eller danseviser. Trubadurer, omrejsende sangere, rejste rundt og sang viserne, mens folk dansede kædedanse til dem. I mange år blev viserne ikke skrevet ned, men fortalt og husket af trubadurerne, og de som hørte dem. Derfor findes der ofte mange forskellige versioner af viserne. De første viser blev skrevet ned i 1500-tallet, mens nogle af viserne først blev skrevet ned og gemt så sent som i 1900-tallet. Der findes forskellige viser. Blandt andet ridderviserne, som handler om riddere, adelen og slægters liv. Ofte handler ridderviserne om kærlighed som både kan ende tragisk og lykkeligt.

En af de mest kendte danske folkeviser er ”Ebbe Skammelsøn”, som er en kærlighedshistorie. Visens hoveperson Ebbe er søn af den rige mand Skammel fra Thy i Nordjylland. Ebbe elsker pigen Adelus, men hans bror Peder vil også gerne giftes med hende. Ebbe arbejder for kongen, og en dag hvor han er væk, snyder Peder Adelus – han fortæller hende, at Ebbe bagtaler hende. Det tror hun ikke på, men da han fortæller hende, at Ebbe er død, lover Adelus at gifte sig med Peder. Dengang giftede man sig ikke af kærlighed, men af hensyn til familien og slægten. Så hvis ens forlovede døde inden ægteskabet, var det ikke ualmindeligt, at man giftede sig med en slægtning i stedet. På den måde kunne den aftale ens familie havde lavet stadig gælde.

Men Ebbe havde forlovet sig med Adelus af kærlighed. Mens Ebbe er i tjeneste hos kongen, drømmer han om, at hans fars gård står i flammer. Hans tjener tolker drømmen, og Ebbe beder straks om orlov for at stoppe brylluppet. Da Ebbe ankommer, er brylluppet allerede i gang. Ebbe er fortvivlet og vil tage væk fra gården, men bliver overbevist af sin mor til at blive. Ebbe forsøger at få Adelus til at forlade Peder, men Adelus vil ikke svigte sit løfte til Peder.

Omkvædet ” Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild” betyder at Ebbe blev gjort fredløs, så han må gemme sig. Her kan man allerede ane, hvor galt det vil gå for Ebbe og hans familie.

Klik her for at kopiere denne kildes link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde 1

Skammel han bor i Thy,
han er både rig og kåd [munter],
så gode har han sønner fem,
de to af dem gik det ilde.
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild [fordi Ebbe Skammelsøn er blevet fredløs]

Ebbe han arbejder i kongens gård
både for guld og ære,
hjemme sidder Peder, hans broder,
han lokker Ebbes kæreste
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

“Hil sidder I, stolte Adelus,
og syr hr. Ebbe tøj!
Ebbe han tjener i kongens gård,
han spotter eder og hæder [han gør grin og håner dig]”
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

“Så godt da kender jeg Ebbe,
og Ebbe kender godt sig:
han spotter ingen stolt jomfru,
endnu mindre spotter han mig.”
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

“Hør I, stolte Adelus,
vil I være min fæstemø[gifte dig med, være min kone]?
det vil jeg i sandhed sige:
Ebbe, min broder, er død.”
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

De drak det fæstens-øl [de holdt forlovelsesfest]
den samme nat,
brylluppet end før månedsdag [før måneden var omme],
de gjorde det så hurtig.
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

…..

[Ebbe opdager, at hans bror Peder har narret Adelus. Ebbe rider straks til sine forældres gård, hvor han ankommer på den dag, hvor Adelus og Peder lige er blevet gift. Ebbes to søstre kommer ham i møde. Den ene søster prøver at overtale ham til at ride væk, da hun frygter et blodbad, hvis han møder Peder og Adelus. Ebbes mor beder Ebbe om at blive til brylluppet. Under bryllupsfest er Ebbe meget ulykkelig. Om aftenen følger Ebbe Adelus til det værelse, hvor brudeparret skal tilbringe deres bryllupsnat. ]

Ledte han den unge brud
alt ad den højloftsbro[åben gang uden på huset]:
“Mindes I det, stolte Adelus
I gav mig eders tro? [lovede mig troskab]”
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

“Det løfte jeg gav jer,
det har Peder, din bror fået
alle de dage, jeg leve må,
jeg vil eder være for moder.[vil være som en mor for dig]”
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

“Jeg lovede jer ikke til min moder [jeg forlovede mig ikke med min mor],
jeg lovede jer til min viv[kone]!
derfor skal Peder Skammelsøn
lade sit unge liv[dø].
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

Hør I, stolte Adelus,
I rømmer med mig af lande[rejs væk sammen med mig]!
jeg vil slå Peder, min broder, ihjel,
og tåle for eder den vånde [tåle den pine for dig].”
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

“Slår I Peder, eders broder, ihjel,
siden skal I mig miste!
så må I sørge jer selv til døde
som en vild fugl på kvist.”
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

Det var Ebbe Skammelsøn,
han sit sværd trak ud,
det var stolte Adelus,
han til jorden slog.
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

Så tog han det blodige sværd
ind under sit skindkappe,
så gik han i stenstuen
til Peder, sin broder, ind.
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

“Hør du, Peder Skammelsøn,
du tøver alt for længe,
bruden venter på dig
inde i sin brudeseng.”
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

Det sagde Peder, hans broder,
svarede han alt så pludselig:
“Så gerne vil jeg dig unde
at sove hos bruden i nat.[du må gerne tilbringe natten hos bruden]”
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

Det var Ebbe Skammelsøn,
han sit sværd trak ud,
det var Peder, hans broder,
han til jorden slog.
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

Hans fader sårede han meget,
hans moder misted en hånd,
fordi træder Ebbe Skammelsøn
så mangen vild sti om land.
– Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild.

Kilde 2

Kilde 2 er et maleri af den danske maler Agnes Slott-Møller fra 1910. Billeder forestiller Ebbe Skammelsen der er vendt hjem til sin fars gård, og bliver mødt af sine to søstre. I døren til højre står Ebbes mor.

Kilde 3

Kilde 3 er et billede af et kalkmaleri fra Ørslev Kirke på Sjælland. Kalkmaleriet forestiller en middelalderlig kædedans og er fra ca. 1325.

Det nederste billede er en tegning af kalkmaleriet, så de er nemmere at se personerne.  På billedet danser mænd og kvinder i kæde, som man dansede til folkeviser. De tre kvinder har jomfrukroner på – et tegn på kvindernes jomfruelighed.

Klik på billederne for at se en større udgave i en ny fane.

 

Kilde 1 er en bearbejdet udgave af folkevisen: Ebbe Skammelsøn. Danske Viser i Udvalg, Axel Olrik og Ida Falbe Hansen, Gyldendal 1899.

Kilde 2 er et fotografi af maleriet ”Ebbe Skammelsen i Bryllupsgården”, af Agnes Slott-Møller, 1910. Billedet er lånt fra www.heimskringla.no

Kilde 3 er et fotografi af kalkmaleri fra Ørslev Kirke, Slagelse. Billedet er lånt fra Wikimedia Commons.