Atlantisk imperium

I 1260’erne blev den norske kong Håkon også konge over Færøerne, Shetlandsøerne, Orkneyøerne og Grønland. I 1262 besluttede de islandske høvdinge på altinget at give sig ind under den norske konge. Og Island blev en provins under den norske konge.
Skal du bruge denne kildes link, så klik her

Der blev udarbejdet en traktat. I den stod der bl.a.:

  1. at de (islændingene) under ed lover til evig tid at betale 20 ells (et beløb) for hvert lag af ting-skatten til Hans Majestæt Kong Haakon og til Kong Magnus, og samtidig giver de deres land dem og lover at blive hans undersåtter. […]
  2. Til gengæld vil kongen lade os behold fred og de islandske love.
  3. I løbet af de næste to somre skal seks skibe sejle fra Norge til Island. Herefter vil deres antal blive bestemt af, hvad kongen og de mest kyndige høvdinge på Island mener, der er i landets bedste interesse.

Gengivelse af punkter fra traktaten. Her efter Gunnar Karlsson: The History of Iceland. University of Minneapolis. 2000, s. 83-84