En Danmarksbeskrivelse

I 1594 skrev den danske præst og forfatter, Jon Jensen Kolding, om Den Nordiske Syvårskrig, hvor han beskrev forskellen mellem den danske og den svenske konge.

I 1594 skrev den danske præst og forfatter, Jon Jensen Kolding, om Den Nordiske Syvårskrig i sin bog ”En ny Danmarksbeskrivelse”. Jon Jensen Kolding skrev sin bog mens Christian 4. var konge i Danmark. I Sverige blev man meget vrede over det, som Jon Jensen Kolding skrev om den svenske konge Erik 14., der havde været Sveriges konge under Syvårskrigen.

Det endte med, at bogen blev forbudt i Danmark fordi Jon Jensen Kolding havde skrevet negativt om kong Erik 14 og Den Nordiske Syvårskrig på en måde, som man mente var en krænkelse af den fredsaftale, man havde indgået ved krigens afslutning i 1570. I fredsaftalen stod der nemlig, at Danmark og Sverige ikke måtte udgive smædeskrifter, det vil sige bøger og andre tekster, der hånede den anden part.

Kildeteksten nedenfor et bearbejdet uddrag af bogen, hvor Jon Jensen Kolding skriver om krigen mellem Danmark og Sverige, og de krigsslag, der blev udkæmpet i de danske landsdele Skåne, Halland og Blekinge. Ifølge ham, var det den svenske konge, som startede krigen.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst

”… Alligevel begyndte den mægtige Svenskekonge denne krig uden nogen egentlig grund og vovede sig derved ud på elendighedens hav, men kom ikke i land derfra. Og han slap alle mulige ulykker løs over sine undersåtters hoveder, idet han involverede sit rige i mange ulykker og involverede sig selv i så mange trængsler, at han til sidst måtte afstå fra tronen.

En ganske anden vej slog Frederik II, danskerne gode konge ind på (der elskede sin stat som nogen konge og var så elsket af folket som nogen konge). Ligesom denne [Frederik 2.] regnede det for ærefuldt at opnå evigt eftermæle på grund af sin kærlighed til sine undersåtter ….. tilsvarende veg Erik ikke tilbage for at gøre sig bekendt for sit tyranni i den ganske verden.”

Kildeteksten er et bearbejdet uddrag af: Jon Jensen Kolding – En ny Danmarksbeskrivelse 1594, s. 99-101
Oversat af Allan A. Lund., Wormianum 1980.

Kildebilledet er lånt fra Wikimedia Commons.