Kongens opfordring til studenterne i København

Da den svenske hær nåede til København og belejrede byen tog kongen den beslutning, at København skulle forsvares. Kongen lavede derfor en opfordring til byens studenter om at hjælpe med at forsvare byen.

Opfordringen var et slags brev, der blev læst op for de studerende.

I kildeteksten nedenfor ses et uddrag af kongens opfordring, som blev læst op for studenterne. En fæstning er et bygningsanlæg eller en hel by, hvor der er lavet voldgrave, høje mure eller lignende for at sikre mod et militært angreb. Kongen beder her om hjælp til at befæste byen, dvs. hjælp til at bygge mure og andre ting, der vil kunne beskytte byen.

Kildebilledet er maleri af maleren Vilhelm Rosenstand. Maleriet er fra 1889 og maleren har forestillet sig, hvordan det så ud, da Københavns studenter var med til at forsvare Købehavn mod den svenske hær. Rosenstand malede flere historiske malerier, som ofte var glorificerende, det vil sige, at de ofte var smukkere eller viste ting på en bedre måde, end de i virkeligheden var foregået. Maleriet er fra 1889.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst

”Kongen af Sverige har angrebet vores land Sjælland uden advarsel, så det ser ud til at han vil prøve at tage kronen fra os og vores arvinger, og den største nød gør, at vi mangler folk og soldater til at sørge for denne by og fæstning”

Kildebillede

Kildeteksten er et bearbejdet uddrag af Holbergs Danmarks Riges Hist. 3die Opi. III, 308. (Badens Universitetsjournal 1794, S. 142).

Kildebilledet er et fotografi af et maleri af Vilhelm Rosenstrand, og bærer titlen ”Studenternes Regiment gør et Udfald under svenskerne Belejring af Købehavn 1658”, 1889. Billedet er lånt fra Det Kongelige Bibliotek, Billedsamlingen.