Kort over Danmark 1814

Her ses et kort over Danmark, eller Helstaten, som det så ud efter Freden i Kiel i 1814. Her måtte Danmark afstå Norge til Sverige.

Herefter bestod den danske helstat af det samlede danske monarki. Det omfattede kongeriget Danmark, samt hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. Til Helstaten hørte også bilandene Grønland, Island og Færøerne. Desuden havde Danmark også en række besiddelser i Vestindien, Afrika, og Indien.

Helstaten var en personalunion. Det vil sige, at de lande, at landene havde et tilhørsforhold med Danmark fordi man havde én person til fælles, nemlig kongen.

I 1864 måtte Danmark afstå de tre hertugdømmer, Slesvig, Holsten og Lauenborg.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildebillede

Kortet er udviklet af HistorieLab.