Ældre dansk bog om von Scholten

Uddrag af dansk bog fra 1940´erne, der fortæller om Peter von Scholten og slaveriets ophør.

Sophie Petersen var geograf og pædagog, som udgav flere bøger og hun rejste en del, bl.a. til de gamle danske tropekolonier. Hendes hovedværk, “Danmarks Gamle Tropekolonier fra 1946”, betød meget for synet på Danmarks kolonihistorie i mange år. Sophie Petersen skrev bl.a. om Peter von Scholten, som ofte tilskrives en del af æren for at slaverne blev frigivet i 1848.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

(…) 1823 blev han guvernør på St. Thomas og i 1835 generalguvernør over ’Vore vestindiske Eylande i Amerika’ [de danske øer].

Han tog derfor bolig på St. Croix, hvor han fik opført et fornemt guvernementspalæ i Christianssted(…). Her boede han sammen med sin husholderske, Miss Heegaard, en meget lys mulatinde.

(…) Han var en impulsiv, ofte brovtende og storpralende mand, men eet gør ham trods alt fortjent til en hædersplads i Dansk Vestindiens historie: at hans stadig mål var at arbejde for den farvede races højnelse og endelige frigørelse både fra slaveri og fra social pariastilling [lavere samfundsstilling]. Han var en frisindet og human mand i forholdet til de farvede og tog gang på gang til plantageejernes store misfornøjelse parti for slaverne og søgte at mildne deres kår.

Allerede 1830-1840 var sikkert en lykkelig tid for Negrene på øerne, der herskede ofte et smukt patriarkalsk forhold mellem ejer og slaver, og frinegrenes antal voksede stadig. v. Scholten vovede også til plantageejernes og embedsmændenes store forargelse at indbyde mulatter og deres damer som gæster ved sine store middage. Forholdene på plantagerne blandede han sig ligeledes i, straffene blev mildere, og der indførtes længere hviletider under arbejdet, ’Massa Peter’, som Negrene kaldte ham, havde et eget greb på at få tingene til at glide og et udpræget negertække. Hele hans noget støjende og højrøstede måde at være på var rigtig noget for negrene.”

Ordforklaring:

Patriarkalsk: normalt et forhold, hvor kvinden er undergivet manden. Meningen her må være, at slaverne var undergivet de (hvide) ejere.

Massa: andet ord for herre. Slaverne kaldte ofte de hvide plantageejere for massa.

 

 

Uddrag fra Sophie Petersen: Danmarks Gamle Tropekolonier. H. Hagerup, København 1946, side 310-313.