Frygt efter ophævelsen af slaveriet på øerne

Uddrag af en artikel fra avisen ”Fædrelandet” i 1848 om slaveriet ophævelse på øerne.

En udenrigsjournalist skrev om afskaffelsen af slaveriet i Dansk Vestindien. Mange i Danmark var meget utilfredse med, at Peter von Scholten havde frigivet slaverne på øerne.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

”Så nu har vi altså fået emancipation [frigivelse af slaverne], og Danmark skal ikke længere nævnes som blandt de stater, som begunstiger slaveri.

Jeg føler mig overbevist om, at mine frisindede landsmænd derhjemme ikke kan have modtaget efterretninger om de sidste dages begivenheder med andet end blandede følelser (…) For det, der er sket, er i hvert fald en ny sejr for friheden (…)

Jeg kan ikke skjule, at det forholder sig anderledes med mig: Med udelt beklagelse ser jeg tilbage på de sidste begivenheder, og det eneste lyspunkt, som jeg formår at finde, er Scholtens fjernelse fra styret. (…)

Det er i sig selv en uoprettelig skade, at det er negrene som har tilrevet sig deres frihed, det er ikke os, som frivilligt har skænket dem den. For erindringen om denne handling vil få negrene til at indbilde sig, at de er de overlegne, de vil tro, at de har sejret over de hvide (…)

Jeg mener, at emancipationen, således som den nu er realiseret, vil vise sig særdeles skadelig for kolonien. (…).”

 

 

 

Kilden er en bearbejdet udgave af en artikel, som blev bragt i avisen “Fædrelandet” d. 18.08.1848.
Link: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A52719422-2623-48a8-a5a5-1d7138b312d0/query/scholtens%20fjernelse