Analyse af de 3 “Negeropstande”

Analyse af slaveoprøret i 1878 på De Dansk Vestindiske øer.

En premierløjtnant ved navn E.V. Kolthoff, som havde gjort tjeneste i på øerne, skrev i 1880 en analyse af oprøret i 1878.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

(…) har der været tre negeropstande paa vore vestindiske Øer. Den første fandt sted næppe et halvt år efter, at den ovenstaaende barbariske, men af tidsforholdene nødvendiggjorte forordning udkom [Gardelins slavereglement], og den var den blodigste og langvarigste af dem alle. Den udbrød den 13de november 1733 paa St. Jan og endte først, efter at øen havde været i oprørernes hænder og udelukkende besiddelse i 6 måneder.

Den anden opstand fandt Sted paa St. Croix den 2den juli 1848, men endte mere roligt og fredeligt, i det intet menneskeliv blandt de hvide gik tabt. Den tredje og sidste fandt Sted på St. Croix den 2den og 3die december 1878, hvor kun en hvid mand, en tyskfødt planter ved navn Fontaine, måtte lade livet, maaske ved egen uagtsomhed.

Vi må jo alle ønske, at regeringen, der har taget sagen i hånd, også må vide at finde de rette midler til at føre den sorte mands liv og tankegang ind i et spor, hvorved i al fald den opvoksende generation frelses fra dens trælletilstand [slavetilstand], der lige så meget er en følge af gammel slendrian [dovneri] som af, at den rette humanitet ikke har besjælet de mænd, der havde i deres magt at føre denne sag igjennem. (…)”

 

Artikel fra Geografisk Tidsskrift, Bind 4 (1880).

Artiklen kan tilgås via: https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/view/38670/74540