Privatlivspolitik for Otur

Ejeroplysninger

HistorieLab
Stationsvej 14
7300 Jelling
Telefon: 6318 3608
EAN nr. 5798000559684
historielab@ucl.dk

Copyright

I tilfælde af fejl kontakt venligst HistorieLab på mail: historielab@ucl.dk
Indhold i Otur må ikke bruges til kommercielt formål, og indhold må ikke kopieres uden reference. Undgå at overtræde loven om ophavsret. HistorieLab fraskriver sig ethvert ansvar for ruternes anvendelse af tekst, billede og video-materiale, som er brugergenereret.

Privatlivspolitik

Når du logger ind i Otur med dine sociale mediekonti, giver du samtidig adgang til en række personlige oplysninger via disse konti. Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler kun oplysninger, som har relevans for app’ens funktioner.

Personoplysninger bruges til at give dig den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af app’en. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af app’en.

Brugerens position
App’en bruger gps til at finde brugerens position og de nærmeste ruter. Dette sker via ssl-kryptering på en server hos HistorieLab. Når brugerens position og nærmeste ruter er fundet, sletter vi brugerens position. Vi gemmer ikke brugerens position.

Henvendelser behandles fortroligt
Alle henvendelser til HistorieLab via e-post behandles fortroligt.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos HistorieLab, skal du rette henvendelse på historielab@ucl.dk eller telefon 6318 3608. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Sidst opdateret: Jelling 25-01-2017

Tilbage til Otur