Om tidslinje-spillet

Spillet er udviklet i 2014 af Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling. Det er et alsidigt læremiddel i forbindelse med undervisning i historie og kulturfag.
Tidslinjespillet 2

Du kan starte spillet ved at klikke på billedet.

Tidslinje-spillet består af et antal sæt af kort. Hvert kort fortæller i en tegning og tekst om en hændelse, periode, genstand eller person fra fortiden. Sættene er opdelt i tre forskellige sværhedsgrader.

Fælles for spillene (kortsættene) er, at kortene skal placeres i relativ kronologisk rækkefølge på tidslinjen øverst på skærmbilledet. Hvert spil er bygget op omkring et tema (fx ”Mad” og ”Historiske perioder”) eller et emne (fx ”Den kolde Krig”).

I undervisning kan spillet bruges som læremiddel på varierede måder og med forskellige læringsmæssige mål.

Kortenes tekster og tegninger understøtter i sig selv elevernes tilegnelse af viden i relation til kompetenceområdet ”Kronologi og sammenhæng” og tilhørende kompetencemål i Fælles Mål 2014.

Bruges spillet på denne måde, får mange elever få point, første gang de spiller. Ved de efterfølgende spil opnår de formentligt flere, netop fordi de har tilegnet sig viden fra kortenes tekster og således har styrket deres kronologiske overblik over det emne eller tema, spillet fokuserer på.

Vil man i undervisningen arbejde med et emne eller tema, som et sæt af kort behandler, kan man lade eleverne spille det for at få et indtryk af deres forhåndsviden og bruge den indsigt til at tilrettelægge forløbets form og indhold. Som afslutning på forløbet kan spillet anvendes som en del af evalueringen.

Spillet kan endvidere bruges til at skabe nysgerrighed og interesse for et emne eller tema, til at vælge delemner samt som støtte til at formulere spørgsmål og problemstillinger, der er relevante for eleverne at arbejde med. Man kan fx lade eleverne i grupper vælge et eller flere kort, og lade dem formulere ud fra tegninger og tekst, hvad de gerne vil undersøge.

Hvert kort behandler et tidsmæssigt afgrænset ’nedslag’ i fortiden. I samtaler i grupper eller med hele klassen kan nedslagene sættes i en større tidsmæssig sammenhæng fx ved at undersøge deres forudsætninger og følger – ligesom de kan perspektiveres til andre steder i verden i samtiden.

Gå til spillet

 

N.B. Ønsker du at bruge spillet på iPad skal du hente spil-app’en. Den kan downloades gratis i App Store som “Tidslinjespillet”.