Klasserumsspil

HistorieLab har i samarbejde med Copenhagen Game Lab udviklet klasserumsspillet "Plantageejerne", hvor eleverne oplever livet som europæiske slægter, der rejser til de Dansk Vestindiske Øer. Spillet træner elevernes historiebevidsthed og kildearbejde, og tager fat i dilemmaer som eksempelvis slaveri, som er et af de mørke kapitler i Danmarks historie.

Spillet inviterer eleverne ind i et historisk scenarie, hvor helt andre normer og verdensbilleder hersker end i nutiden. Hensigten er at eleverne får indblik i plantageejernes situation og det system, de var en del af, samt hvilke fatale konsekvenser det havde for slaverne. Derudover at eleverne erfarer at de normer og værdier der hersker i dag, med formelt lige rettigheder til alle, ikke er naturgivne.

Spillet foregår på de tidligere Dansk Vestindiske Øer, og er et spil i historie i 7. og 8. klasse. Det forløber over 4 dobbeltlektioner og handler om livet på øerne fra 1700 tallet frem til og med opgøret med slaveriet.  Igennem spillet er der også en række minispil, herunder tidslinje og historiequizzer og eleverne konfronteres løbende med en række historiske begivenheder og en række dilemmaer, bl.a. i forhold til slaveri, som var en del af livet for øernes plantageejere.

Prøv spillet “Plantageejerne” her

Eleverne er medproducenter

Hos Kronikøren skal eleverne beskrive slægtens historie.

Hos Kronikøren skal eleverne beskrive slægtens historie.

Spilforløbet er opbygget således, at eleverne er kreative medproducenter. Eleverne skal producere deres egne tekster om slægtens historie hos Kronikøren, og kan skrive breve hjem til den danske familie gennem Korrespondenten. Derudover arbejder eleverne i grupper, og der skal træffes valg og løses opgaver i fællesskab. Læreren er spilstyrer og giver point for elevernes produkter og minispil.

Historiedidaktisk begrundelse og fælles mål

Historiefaget har til opgave at give eleverne indblik i hvordan livet for forskellige aktører oplevedes og hang sammen i fortiden. Hvis vi vil forstå Frankrig før den franske revolution, er vi nødt til at sætte os ind i den enevældige magts verdensbilleder og grundlag for at træffe valg. Hvis vi vil forstå den periode i Danmarkshistorien, hvor kongen og rigets mest magtfulde mænd åbenlyst og uproblematisk støttede slavedrevne plantager i Dansk Vestindien, er vi nødt til at skifte perspektiv til denne etablerede orden. Perspektivskifte sætter os i stand til at erfare og opleve, at verdensbilleder og grundlag for at træffe valg ændrer sig over tid og ikke er naturgivne, og på den måde vil eleverne se, at de idealer om lighed, vi i dag tager for givet, er noget der skal værnes om.

Spillet er udarbejdet med henblik på de Forenklede Fælles Måls kompetenceområde; Historiebrug og historiebevidsthed, Kronologi og sammenhæng samt Kildearbejde.

Praktisk information

  • Spillet kan spilles af elever fra 6. klassetrin og opad
  • Adgang til spillet kan skaffes igennem Klasserumsspil ved at scrolle ned af deres forside.

Spillet er udviklet af Copenhagen Game Lab i samarbejde med HistorieLab.