Spilportalen

Spilportalen er HistorieLabs online portal, hvortil vi har udviklet forskellige spil, som alle har noget med vores historie og kulturarv at gøre, og som du derfor kan bruge i historieundervisningen. Ud over at spille eksisterende spil, kan brugerne også selv oprette og ændre spillekort og baner til spillene, som andre kan prøve.

Målgruppen er hovedsagelig elever i grundskolen, men kan spilles af alle. Formålet med Spilportalen er at give brugerne en legende adgang til viden om historie samt gøre eleverne til skabende og aktive historieformidlere.

Spillene kan spilles alene eller i grupper af op til 4 spillere. De varierer i sværhedsgrad og er gratis at spille. For at kunne oprette spil kræves enten UNI-C login eller oprettelse af en bruger.

Spiltyper

Portalen indeholder fire typer spil:

Tidslinjespillet: Placér kort i rigtig tids-rækkefølge

 

Vendespil: Find kort, der passer sammen to og to

 

Puttekasser: Placér kort i rigtig tidsperiode-kasse

 

Historiske kort: Placér navne på lande og områder

 

Sådan spiller man

Spillene er udviklet, så de er så intuitive som muligt. Vi har arbejdet med brugervenlighed således, at eleverne ikke er nødt til at læse en hel masse for at kunne navigere rundt. Dermed har vi også forsøgt at tage hensyn til læsesvage børn, så alle kan deltage på samme vilkår.

  1. Vælg spiltype.
  2. Vælg bane ved at klikke på et ikon. Her har du også mulighed for at sortere og filtrere banerne, før du klikker på et ikon.
  3. Vælg antal deltagere i spillet. Så er spillet i gang. Du vælger kort ved at klikke på det med musen. Enten to ad gangen i ’Vendespillet’ eller ét kort ad gangen i de andre spil.
  4. I spillene ’Tidslinjespillet’ og ’Puttekasser’ trækkes kortet hen, hvor du mener, det hører hjemme. I spillet ’Historiske kort’ klikkes herefter på det land, som du mener, kortet hører til.
  5. Er der flere deltagere, vinder den, der har flest point, når alle kort er placeret.

Prøv spilportalen.historielab.dk

Sådan laver man selv et spil

For at kunne oprette og/eller redigere spillekort og baner skal du, via forsiden under ”SKAB DIT EGET INDHOLD”, logge ind. Herefter følger du blot instruktionerne på siderne.

OBS: Der er i øjeblikket problemer med at logge ind med Uni-login. Indtil dette løses, anbefaler vi, at du opretter en bruger uden om Uni-login – dette vil dog medføre, at du ikke kan lave en lukket kursusdel, jvf. nedenstående, men kun lave officielle spil.

Kursusdel

Som lærer kan du også oprette et såkaldt kursus til dine elever, hvor I kan arbejde med et bestemt tema eller emne. Dette kræver også, at man skal logge ind. Eleverne indtaster en pinkode og kan derved oprette og ændre indhold i en isoleret kursus-kontekst. Aktiviteten på kurser er adskilt fra al anden aktivitet på portalen, så det fx bliver nemt at se hvilke baner, der laves af eleverne.

Kun lærere med en Uni-login-bruger har adgang til kursusadministrationen. Det sker via ”VÆLG KURSUS” i menuen eller gennem SKAB INDHOLD -> KURSUS OVERSIGT.

Når du som lærer opretter et nyt kursus, kan du vælge et antal spillekort, som ligger tilgængeligt for deltagerne i kurset. Det samme gælder for baner. De spillekort og baner, der efterfølgende oprettes af deltagerne, vil kun kunne ses i kursuskonteksten. Du kan oprette, redigere, slette og kopiere kurser fra kursusoversigten, ligesom du kan se hvor mange, der har tilmeldt sig kurset, og hvilket indhold der er produceret på kurset.

Spilportalen er udviklet i samarbejde med firmaet Serious Games Interactive.