Demokrati

Problemstilling

Demokrati – Den ideelle styreform?

Præsentation og begrundelse

Forløbet er primært bygget op omkring materialer på historiefaget.dk, men kan sagtens afvikles med andre læremidler. Se forslagene i materialeoversigten.

Formålet med forløbet er at give eleverne forståelse af, hvordan demokratibegrebet har udviklet sig fra det athenske demokrati og til i dag. Der er udvalgt nogle nedslagspunkter i form af 12 ord, som dækker over centrale begreber, begivenheder og personer, der tilsammen danner en sammenhængsforståelse.

Punkter fra historiekanonen behandles i dette forløb, uden at der er særskilt fokus på dem. De kanonpunkter, som eleverne kommer i berøring med, er: Stormen på Bastillen, Grundloven 1849, Systemskiftet 1901 og Kvindernes valgret.

Der er i forløbet også lagt vægt på, at eleverne arbejder med at analysere kilder og bruger dem til at forstå samtidens demokratiforståelse. Med udgangspunkt i nogle af de problemstillinger, der er knyttet til emnet, skal eleverne sidst i forløbet udarbejde en kronik, hvori de kan redegøre for deres historiske viden og reflektere over demokratiets problematikker.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng
• Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger

• Eleven kan forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven har viden om historisk udvikling

• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt

• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan formulere historiske problemstillinger
• Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger

• Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger
• Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur

Materialer