Hellig krig

Problemstilling

Er ”Hellig krig” et moderne begreb?

Præsentation og begrundelse

Det tværfaglige forløb ”Hellig krig” tager udgangspunkt i, at der er et behov for, at vi forholder os til de religiøse konflikter og trusler, der har præget verden siden 11. september 2001.

Eleverne skal i forløbet tilegne sig grundlæggende viden om Islam og korstog. Middelalderens korstog knyttes til moderne former for Hellig Krig med særligt fokus på 11. september og Islamisk Stat. Forløbet inddrager historie og kristendom i et tværfagligt forløb, der er udformet således, at eleverne hovedsageligt arbejder selvstændigt i deres eget tempo. Det betyder også, at der ikke skelnes mellem om lektionen er øremærket historie eller kristendom. Det ægte tværfaglige arbejde fungerer uden disse skel. Dette forudsætter dog, at eleverne får udleveret hele forløbet og materialeoversigten fra starten således, at de selvstændigt kan arbejde med aktiviteterne i de fire moduler. Nogle af opgaverne er individuelle, andre kræver samarbejde, og i nogle tilfælde må eleverne enten vente på at andre bliver klar, og/eller fortsætte, indtil andre bliver færdige.

Erfaringsmæssigt giver det ikke de store udfordringer, da eleverne altid kan finde en eller flere, der arbejder nogenlunde i deres tempo. For at undgå, at eleverne kommer bagud må læreren løbende være opmærksom på, hvor langt den enkelte elev er kommet og derefter gå i dialog om, hvorfor arbejdet ikke skrider så hurtigt og derefter finde en løsning. På den måde fungerer forløbet også rigtig godt til at udvikle eleverne selvstændighed, koncentration og ”ansvar for egen læring”.

De fleste af materialerne, der anvendes i forløbet, er fra Clio Onlines portaler, men forløbet fungerer også uden disse materialer. Læreren skal blot finde alternative materialer i andre læremidler. Det drejer sig primært om islam og om korstogene, som der findes en del materialer om.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt

• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder
• Eleven har viden om metoder til udarbejdelse af løsningsforslag


INDEN FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB:
KRISTENDOM
Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
• Eleven kan reflektere over kristendommens udvikling og folkekirkens betydning i Danmark
• Eleven har viden om hovedtræk i kristendommens historie og folkekirken

IKKE-KRISTNE RELIGIONER OG ANDRE LIVSOPFATTELSER
Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer
• Eleven kan reflektere over hovedtræk i verdensreligioner og livsopfattelser med betydning for Danmark
• Eleven har viden om hovedtræk i verdensreligioner og livsopfattelser

• Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber og værdier i verdensreligioner og livsopfattelser
• Eleven har viden om centrale grundbegreber og værdier inden for verdensreligioner og livsopfattelser

Materialer

 • Clio Online: www.religionsfaget.dk: Islam (Susanne Ellemose Oddershede og Anders Peter Nielsen) 2013 http://www.religionsfaget.dk/religioner/islam/introduktion-til-islam/ (opgaverne skal ikke laves)
 • Clio Online: www.religionsfaget.dk: Islams trosgrundlag (Jørgen Bæk Simonsen) 2015 http://www.religionsfaget.dk/religioner/islam/trosgrundlag/trosgrundlag/
 • Clio Online: www.religionsfaget.dk: Islams tilblivelse (Susanne Ellemose Oddershede) 2014 http://www.religionsfaget.dk/religioner/islam/islams-tilblivelse/islams-tilblivelse/
 • Clio Online: www.religionsfaget.dk: Islams historie (Jørgen Bæk Simonsen) 2014 http://www.religionsfaget.dk/religioner/islam/historie/
 • Clio Online: www.religionsfaget.dk: Korstogene (Kurt Villads Jensen) 2014 http://www.religionsfaget.dk/kristendom/historie/korstogene/
 • Clio Online: www.religionsfaget.dk: Korstog og kristendom (Kurt Villads Jensen) 2015 http://www.religionsfaget.dk/kristendom/historie/korstog-og-kristendom/
 • Clio Online: www.religionsfaget.dk: Korstog i dag? (Anne Strand Ehlers) 2014 http://www.religionsfaget.dk/kristendom/historie/korstog-og-kristendom/korstog-i-dag/
 • Clio Online: www.historiefaget.dk: 11. september 2001 (Jakob Horn Jensen) 2015 http://www.historiefaget.dk/emner/historiekanon/11-september-2001/
 • Clio Online: www.samfundsfaget.dk: Islamisk Stat (Anders Hyldig) 2014 http://www.samfundsfaget.dk/temaer/i-terrorens-skygge/islamisk-stat/
 • TV2-Nyhederne, 11. september 2001, uploadet af Helsingsund på Youtube 12. maj 2008, http://www.youtube.com/watch?v=id56r8iLeYc
 • Osama/Usama Bin Laden On 9/11, uploadet af Buford T. Justice på Youtube den 14. juli 2007, http://www.youtube.com/watch?v=KiKyWJRRjnU
 • TV2-Nyhederne, Forstå IS på tre minutter: Tantholdt giver overblikket, 2. december 2014 http://nyheder.tv2.dk/udland/2014-08-21-hvem-er-islamisk-stat-f%C3%A5-svaret-p%C3%A5-tre-min-af-rasmus-tantholdt (3 min)
 • Afhopper fra den Islamiske Stat: Gruppens brutalitet skræmmer mig - 21 Søndag, uploadet af DR Nyheder 17. august 2014, https://www.youtube.com/embed/1BoW-2l8P2o?autoplay=1&fs=1&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=1&theme=light (6 min)
 • Khader: Derfor er Islamisk Stat er farlig, uploadet til Youtube af Liberlisten1995 den 22. august 2014, https://www.youtube.com/watch?v=TNfc8e_fALg
 • Michael Rømer, Thorning: Teknisk set er vi ikke i krig, men i en kamp vi gerne vil vinde, DR-Nyhederne 2014, http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/09/26/121849.htm
 • Sten Selvejer, Jihad – kampen for frihed. 27. september 2004, opdateret 13. september 2006 http://nyheder.tv2.dk/nyheder/article.php/id-1364219%3Ajihad-kampen-for-islam.html
 • Alternativ: Henrik Skovgaard Nielsen: Korstog og jihad? - kulturmøder mellem Europa og islam ca. 600-ca. 2000, (Historie til tiden), 2003
 • Alternativ: Helle Hinge: Islam, Gyldendal (De store fagbøger), 2012
 • Bilag: Tanja Andersen, Begreber til ”Hellig Krig”, 2016 (vedlagt som bilag 1)
 • Bilag: Tanja Andersen, Spil ”Islams begreber” (vedlagt som bilag 2)
 • Bilag: Tanja Andersen, Multiple Choice, 2016 (vedlagt som bilag 3)
 • Bilag: Tanja Andersen, skema til sammenligning af kristendom og islam, 2016 (vedlagt som bilag 4)
 • Bilag: Tanja Andersen, Oversættelse af Osama bin Ladens tale om 11. september 2001 (Vedlagt som bilag 5)
Kommentarer
 1. 20. marts 2017 skrev P. Rask:

  Hej.

  I henviser til en tekst på religionsfaget der hedder korstog i dag af Anne Strand Ehlers. Den ligger ikke længere på Clio online. Er der en opgave/tekst som man kan bruge i stedet.

  vh Pia