Om centret

HistorieLab arbejder for at styrke historie- og kulturarvsformidlingen til børn og unge.
Centrets hovedfokus er at styrke historiefaget i grundskolen og bidrage til at skabe en engagerende og faglig stærk undervisning.

Ved siden af sit grundskolefokus arbejder centret endvidere med udvikling af historieundervisning og kulturarvsformidling i dagtilbud, på ungdomsuddannelserne, ved museer og oplevelses-centre samt i kultur og medier i Danmark.

HistorieLab gør dette igennem en organisering i 3 programmer: Historie, didaktik og kulturfag, Skole og kulturarv samt Pædagogisk kulturlaboratorium.

Læs mere om centrets programmer her

Typiske projekter i centret

  • Hvordan gør vi grundloven interessant og vækker forståelsen af, hvad det vil sige at være aktiv i et demokrati?
  • Hvilken indflydelse har historiske drama som eksempelvis TV-serien ’1864’ eller filmen ’9. april’ på vores forståelse af faktiske historiske begivenheder?
  • Hvordan bør historieundervisningen foregå sammenholdt med hvordan den faktiske undervisning foregår?.
  • Hvordan aktiveres eleverne som medproducenter af historien i deres nærmiljø?
  • Hvordan optimerer vi samarbejde mellem museer og daginstitutioner samt grundskoler?
Centrets baggrund