Om centret

HistorieLab er et nationalt videncenter, der har til formål at udvikle og forske i anvendelse, forståelse og formidling af historie-, kultur- og samfundsfaglige emner i skolen, samfundet og kulturen til gavn for skolen, uddannelsen, forskningen, erhvervslivet og samfundet.

HistorieLab er placeret i forskningsafdelingen Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Jelling.

HistorieLab benytter UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles faktureringsservice.

Vores motivation

Historie, kultur og kulturarv er populært som aldrig før, og demokratisk dannelse har aldrig været vigtigere. Men i en tid hvor film, sociale medier, computerspil, magasiner, romaner, interaktive museer og TV-udsendelser bombarderer os med historie, kultur og politik, er det væsentligt at lære nye generationer at navigere og lære. Både for deres egen skyld, men også for samfundets og demokratiets skyld er det væsentligt, at de lærer en kritisk tilgang, men også hvordan de kan finde værdi i både historien og i den demokratiske samtale.

Vores mål er

  • at skabe og omsætte ny viden om og til undervisning og formidling i historie-, samfunds- og kulturfag med særligt fokus på læreruddannelse og grundskole.
  • at udvikle og styrke den brede kulturarvsformidling (bl.a. gennem museer, turisme og erhvervslivet) både lokalt, regionalt og nationalt med forskningsbaseret viden som fundament.

Projekter

HistorieLab arbejder med en række projekter, som spænder fra alt inden for historie- og kulturfagsdidaktik, pædagogik, kultur og dannelse, historien som vækstmotor, tryg i debatten mm. Du kan læse om de igangværende projekter samt vores afsluttede projekter og tilhørende rapporter og udgivelser.

Se vores projektoversigt og dan dig et overblik over de projekter, som HistorieLab arbejder med.

HistorieLabs baggrund

Idéen om HistorieLab udsprang af en erkendelse af, at interessen for historie og historiske fænomener blandt børn og unge er høj, er det en viden, som sjældent er tilegnet andre steder fra end fra grundskolens historieundervisning.

Få et indblik i HistorieLabs baggrundshistorie og fortællingen om, hvordan videncentret opstod tilbage i 2011.

Læs om videncentrets baggrund her