Videncentrets baggrund

Forslaget om et Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling blev oprindeligt udarbejdet i 2011 af Region Syddanmark, Vejle kommune og University College Lillebælt.

Ideen udsprang af en erkendelse af, at selvom der hos børn og unge er en betydelig interesse for historie og historiske fænomener, er det en viden, der ofte ikke er særligt solidt funderet, og som også ofte kommer andre steder fra end grundskolens historieundervisning.

Med inspiration fra NTS

Med inspiration fra det daværende NTS-center (Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed – i dag en del af ASTRA), ville man skabe et tilsvarende center på historie- og kulturarvsområdet. Et center, der skulle styrke børn og unges forståelse for den betydning, som både historie og kulturarv har for dem selv som for samfundsudviklingen.

Læs “Forslag til center” fra 2011 her

Centret skulle samtidig også give et løft til selve historiefaget, da det stod klart at faget var lavt prioriteret i skolen, hvilket blandt andet gav sig udtryk i, at undervisningen meget ofte blev varetaget af lærere uden undervisningskompetence i faget. Selvom der var interesse for initiativet fra politisk side, lykkedes det dog ikke i første omgang at skaffe finansiering til initiativet.

Vedtaget ved folkeskoleforliget 2013

I forbindelse med folkeskoleforliget i 2013, blev det midlertidig vedtaget af forligspartierne, at der skulle oprettes et videncenter, som skulle placeres ved University College Lillebælts afdeling i Jelling. Udover en 4-årig finanslovsbevilling modtog centret også økonomisk støtte fra Region Syddanmark og Vejle kommune, og har siden 2014 arbejdet med en række udviklings-, formidlings- og praksisforskningsprojekter, der skal styrke historieundervisningen og historie- og kulturarvsformidlingen til børn og unge.

Læs projektbeskrivelsen for HistorieLab her

Efter 2019

HistorieLabs oprindelige finanslovsbevilling udløb ved udgangen af 2018. Centeret drives fra 2019 videre i et samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Vejle Kommune.