Videreuddannelsesdesign for historielærere

‘Sammen om historie’ er et nyskabende videreuddannelsesprojekt. Projektet kombinerer opkvalificering af historielærere med inddragelse af samarbejde med kulturinstitutioner og aktionslæring, der sikrer en lokal forankring på skolen og i lokalområdet. Projektet kvalificeres og dokumenteres igennem følgeforskning og evaluering, og fokus er rettet mod at opbygge faglige netværk på skolen, lokalt og nationalt imellem lærere, der underviser i historie. Projektperioden løber frem til 2019 med fokus på udviklingen af et videreuddannelsesdesign, der kan være til glæde for andre kommuner, lærere og kulturinstitutioner.