Videreuddannelsesdesign for historielærere

‘Sammen om historie’ var et nyskabende videreuddannelsesprojekt. Projektet kombinerede opkvalificering af historielærere med inddragelse af samarbejde med kulturinstitutioner og aktionslæring, der sikrede en lokal forankring på skolen og i lokalområdet. Projektet blev kvalificeret og dokumenteret igennem følgeforskning og evaluering, og fokus var rettet mod at opbygge faglige netværk på skolen, lokalt og nationalt imellem lærere, der underviser i historie. Projektperioden løb frem til 2019 med fokus på udviklingen af et videreuddannelsesdesign, der kan være til glæde for andre kommuner, lærere og kulturinstitutioner.

Nedenfor kan der findes de afsluttende rapporter og følgeforskning.